ĐÀO TẠO ISO

Chúng tôi – tư vấn NAPHAvới sứ mệnh của mình cung cấp các khóa đào tạo ISO công cộng (Public) và tại doanh nghiệp (in house) cho các cá nhân, các công ty & các tổ chức. Thêm vào đó, các giảng viên NAPHA là những chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực của bạn nên các khóa đào tạo ISO của chúng tôi không chỉ là những lý thuyết suông mà nó đem lại cho bạn những hiểu biết thực tế có giá trị.

Tiếng Anh