Tư vấn NAPHA chiêu sinh các khóa đào tạo ISO trực tuyến/ online thông qua phần mền Zoom quý 4/ 2021 (tháng 10, 11, 12):

- Nhận thức, hướng dẫn áp dụng, thực hành và đánh giá viên nội bộ các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018/HACCP, …

- Các khóa đào tạo về năng suất, chất lượng, 5S - Kaizen, Lean Six Sigma, các công cụ quản lý,…

XEM LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC TRỰC TUYẾN/ ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM CỦA TƯ VẤN NAPHA QUÝ 4 NĂM 2021 TẠI ĐÂY