10 Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16/2014/BXD gồm những nhóm nào?

1.Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

 2.Nhóm sản phẩm kính xây dựng

 3.Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

 4.Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim  nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

 5.Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

 6.Nhóm sản phẩm gạch; gạch, đá ốp lát

 7.Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

 8.Nhóm sản phẩm bê tông và vữa

 9.Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

 10.Nhóm sản phẩm vật liệu xây

Tư vấn công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng gồm những gì?

         ·         Bản công bố hợp quy;

·         Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

·         Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.

·         Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.

·         Kế hoạch giám sát định kỳ.

·         Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.