Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Ý nghĩa

 

Seiri

Sort

Sàng lọc

Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết

 

Seiton

Systematize/Stabilize

Sắp xếp

Sắp xếp các đồ vật đúng chỗ

 

Seiso

Sweep/Shine

Sạch sẽ

Khu vực làm việc luôn luôn được vệ sinh

Seiketsu

Sanitize/Standardize

Săn sóc

Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp

 

Shitsuke

Self-discipline/Sustain

Sẵn sàng

Thực hiện 4S trên một cách tự giác và tập thể


                    

                                           5S là gì? Tư vấn 5S