Các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn 5S sẽ có lợi ích là gì?

5S là một phương pháp cải tiến đơn giản, dễ hiểu, thực hiện dễ dàng và chi phí thực hiện ít tốn kém nhưng rất hiệu quả trong việc huy động nhân lực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và làm giảm lãng phí. Dưới đây là các lợi ích cụ thể đối với các doanh nghiệp áp dụng xây dựng 5S:

1.    Loại trừ các vật dụng không cần thiết, chỗ làm việc sạch sẽ và được tổ chức tốt

2.    Tiết kiệm, tránh lãng phí thời gian, công sức

3.    Xây dụng môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ

4.    Tăng cường hiệu quả công việc, hạn chế sai sót

5.    Cải tiến liên tục chất lượng công việc và chất lượng sản phẩm

6.    Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức của nhân viên

7.    Nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhân viên, tăng cường tinh thần làm việc đội, nhóm.

Lợi ích của 5S là gì?

Tóm lại lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn 5S là gì? Thực hiện tốt tiêu chuẩn 5S sẽ góp phần vào việc:

-          Nâng cao năng suất (P-Productivity)

-          Nâng cao Chất lượng (Q-Quality)

-          Giảm chi phí (C-Cost)

-          Giao hàng đúng hạn (D-Delivery)

-          Đảm bảo an toàn (S-Safety)

-          Nâng cao tinh thần (M- Morale)