LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG HACCP LÀ GÌ?

Doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống HACCP sẽ đạt được những lợi ích sau:

-       Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nhất là đối với thực phẩm xuất khẩu. Đồng thời tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng

-       Được phép in trên nhãn sản phẩm sự phù hợp với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP

-       Có điều kiện thuận lợi khi đàm phán ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu

-       Là cơ sở được hưởng chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo của nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài

 

Lợi ích của HACCP?

HACCP mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp:

-       Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị, giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng và phải thu hồi, cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường

-       Cải tiến năng lực quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm

-       Tăng cơ hội kinh doanh và xuất nhập khẩu thực phẩm

HACCP mang lại lợi ích cho nhà nước:

-       Cải thiện sức khỏe cộng đồng

-       Nâng cao hiệu quả và kiểm soát thực phẩm

-       Giảm chi phí cho sức khỏe cộng đồng

-       Tạo điều kiện cho phát triển thương mại

-       Tạo lòng tin của người dân vào việc cung cấp thực phẩm

HACCP mang lại lợi ích cho người tiêu dùng:

-       Giảm nguy cơ các bệnh truyền qua thực phẩm, nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

-       Tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm

-       Cải thiện cuộc sống trong lĩnh vực sức khỏe và kinh tế-xã hội

Trên đây là những lợi ích không thể phủ nhận khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý HACCP.