ISO 22000 là gì? Tại sao bạn cần có tư vấn ISO 22000?

ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 ban hành.

-       ISO 22000: 2005 bao gồm các hướng dẫn chung về quản lý an toàn thực phẩm (là tiêu chuẩn để chứng nhận ). Phiên bản ISO 22000:2018  mới đây nhất được ban hành là vào ngày 19/6/2018.

-       ISO 22004:2014: cung cấp lời khuyên chung về việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

-       - ISO 22005:2007: tập trung vào truy xuất nguồn gốc trong thức ăn và chuỗi thực phẩm

-        ISO/TS 22002-1:2009: bao gồm điều kiện tiên quyết cụ thể cho sản xuất thực phẩm

-       ISO/TS 22002-2:2013 bao gồm điều kiện tiên quyết cụ thể cho ăn uống

-       ISO/TS 22002-3:2011: bao gồm điều kiện tiên quyết cụ thể cho nông nghiệp

-       ISO/TS 22002-4:2013: bao gồm điều kiện tiên quyết cụ thể cho sản xuất bao bì thực phẩm

-       ISO/TS 22003:2013: cung cấp hướng dẫn cho việc đánh giá chứng nhận và các tổ chức chứng nhận

 

ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tư vấn Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát để loại trừ bất kỳ một điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Ngoài ra nó còn cung cấp công cụ cho việc thực hiện HACCP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, được xây dựng có khả năng phù hợp với mọi nhà sản xuất cung cấp sản phẩm. Bao gồm các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm; doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các doanh nghiệp dịch vụ về thực phẩm (vận chuyển, phân phối, thương mại).

Vậy điểm khác biệt lớn nhất giữa ISO 22000 và HACCP là gì? Tiêu chuẩn ISO 22000 đã bao gồm các yêu cầu của HACCP, tuy nhiên ISO 22000 qui đinh thêm các yêu cầu về hệ thống quản lý với cấu trúc và nội dung tương tự ISO 9001. Do đó xu hướng lựa chọn ISO 22000 đối với doanh nghiệp thực phẩm sẽ là điều kiện tiên quyết.

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 để phòng ngừa, kiểm soát các mối nguy hại liên quan đến chuỗi cung cấp thực phẩm, từ khi tiếp nhận nguyên liệu cho tới khi phân phối đến người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn này có thể được tích hợp hoặc liên kết với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng liên quan hiện có. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của các qui đinh thực hành sản xuất tốt (GMP) và qui phạm vệ sinh (SSOP).

Khi áp dụng ISO 22000 tổ chức phải đảm bảo thực hiện các chương trình tiên quyết (GMP, SSOP) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm. Chương trình này bao gồm các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị; hành vi vệ sinh, vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng; kho tàng v.v… Tổ chức cũng phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ v.v…

Đến đây bạn đã nắm được ISO 22000:2018 là gì rồi phải không? Napha tự hào là đơn vị tư vấn ISO 22000 với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, hỗ trợ bạn cả sau tư vấn chứng nhận ISO 22000