LỢI ÍCH CỦA ISO 22000?

 

Lợi ích của ISO 22000?

10 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000 đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm là gì?

1.     Tuân thủ yêu cầu pháp luật

2.     An toàn thực phẩm khi sử dụng

3.     Giúp doanh nghiệp nhận diện và kiểm soát được mối nguy về an toàn thực phẩm

4.     Giảm thiểu chi phí tái chế và huỷ bỏ sản phẩm

5.     Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

6.     Trao đổi thông tin có hiệu quả với các bên liên quan về các vấn đề an toàn thực phẩm

7.     Nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh

8.     Tăng cơ hội xuất khẩu, thâm nhập thị trường thế giới

9.     Giảm tần suất kiểm tra của các cơ quan chức năng

10.   Cải thiện mối quan hệ 3 bên : doanh nghiệp, nhà nước, nguời tiêu dùng

Trên đây là 10 lợi ích cho doanh nghiệp khi áp dụng và chứng nhận ISO 22000