SAI là ai?
SAI (Social Accountability International) là tổ chức quốc tế đa ngành phi chính phủ với chức năng cải thiện môi trường làm việc và môi trường công cộng thông qua việc phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội. SAI huy động các tổ chức liên quan để phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện dựa trên sự thống nhất của các bên, thực hiện nghiên cứu lợi ích chi phí, chỉ định giám định viên, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ các công ty trong việc cải thiện trách nhiệm đối với xã hội trong chuỗi cung ứng của Tổ chức doanh nghiệp.

SA 8000 là gì?

SA 8000 là gì?  SA8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Đây là tiêu chuẩn tự nguyện và áp dụng được cho đánh giá chứng nhận, dựa trên Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, Tổ chức Lao động Quốc tế, các quy tắc quốc tế về khác về quyền con người và lao động, và luật lao động của các quốc gia. Nhằm trao quyền và bảo vệ tất cả những người lao động tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho một tổ chức và nằm trong sự kiểm soát và ảnh hưởng của tổ chức đó, bao gồm người lao động được tuyển dụng bởi chính tổ chức và bởi các nhà cung ứng, các nhà thầu phụ hoặc các nhà cung cấp thứ cấp, và người lao động tại nhà. Một tổ chức phải (bắt buộc) tuân theo Tiêu chuẩn thông qua một Hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả.
Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị trí địa lý hay lĩnh vực công nghiệp.

SA 8000 gồm 9 điều khoản về trách nhiệm xã hội
1. Lao động trẻ em
2. Lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc
3. Sức khỏe và An toàn
4. Tự do hội đoàn và Quyền thương lượng tập thể
5. Phân biệt đối xử
6. Kỷ luật
7. Giờ làm việc
8. Tiền lương
9. Hệ thống quản lý