Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận TQP của Tư vấn NAPHA

TQP là gì?

TQP (The Trim Qualification Program) là chương trình quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc (Chỉ, Tem - Nhãn - Mác, thun ...)

TQP cung cấp cho các nhà bán lẻ quần áo và giày dép trẻ em, người bán và các nhà cung cấp tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc cần thiết để dựa vào kiểm tra thành phần theo Quy tắc Kiểm định và Chứng nhận của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC).

TQP tập trung vào năng lực sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo các kỳ vọng về chất lượng và an toàn sản phẩm được tích hợp vào quy trình sản xuất quần áo và giày dép trẻ em, giảm thiểu rủi ro do thu hồi sản phẩm và kiểm tra không đạt.

Tiêu chuẩn có thể được áp dụng một cách tự nguyện bởi bất kỳ công ty nào trong lĩnh vực may mặc, quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất quản lý chất lượng / an toàn / hợp pháp trong tổ chức của họ. Thông qua đánh giá của các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc được đánh giá theo một tiêu chuẩn duy nhất được nhiều khách hàng chấp nhận, TQP tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp so với kết quả quốc gia, ngành hoặc toàn cầu; hơn nữa các nhà cung cấp có thể dễ dàng chia sẻ các báo cáo kiểm toán giữa các khách hàng chung, do đó giảm bớt sự mệt mỏi khi kiểm toán và chi phí kiểm toán, bởi vì các nhà cung cấp chỉ phải hoàn thành một cuộc kiểm toán duy nhất cho một số người mua.

 

Tư vấn TQP

 

TQP cung cấp cho các nhà cung cấp một cách tiếp cận độc đáo để giáo dục và cải thiện hiệu suất, trong đó kết hợp:

•  Đào tạo và nâng cao nhận thức để hiểu các quy định CPSIA và Quy tắc Kiểm định và Chứng nhận

•  Các chuyến thăm tại chỗ để đánh giá các biện pháp và kiểm soát nhằm hỗ trợ việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao trên cơ sở nhất quán, tập trung vào:

o Quản lý môi trường

o Quản lý rủi ro

o Kiểm soát qúa trình

o Kiểm tra sản phẩm

o Giám sát

•  Cải tiến liên tục thông qua benchmarking kết quả và thẻ điểm dựa trên rủi ro.

Là một đối tác kinh doanh tham gia TQP, bạn sẽ được hưởng những lợi ích từ tư vấn TQP sau:

•  Hướng dẫn làm thế nào để chứng minh “mức độ cao của sự đảm bảo” rằng sản phẩm tuân thủ các quy định bắt buộc

•  Thông qua hỗ trợ và đào tạo chính sách “Ảnh hưởng không đáng có”

•  Khả năng cho các nhà cung cấp phụ kiện may mặc đạt trạng thái được chứng nhận, dẫn đến lợi ích tài chính từ việc giảm kiểm định của bên thứ ba đối với các sản phẩm phụ kiện may mặc được sản xuất tại các địa điểm được chứng nhận / đủ điều kiện

Công ty của bạn có thể tự xây dựng hệ thống quản lý theo TQP mà không cần tư vấn hỗ trợ không?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên công ty bạn sẽ mất thời gian công sức thậm chí là tiền bạc nhiều hơn để có được kiến thức và bài học xây dựng hệ thống quản lý. Bạn hãy học từ những chuyên gia tư vấn TQP của Tư vấn Napha- những người đã có sẵn kiến thức, kinh nghiệm bạn cần để làm đúng ngay từ đầu “Get it right the first time” thay vì phải đánh giá chứng nhận lại nhiều lần do không đạt.