TQP CHECKLIST LÀ GÌ?

TQP checklist la gì?

TQP (The Trim Qualification Program)TQP là gì? là chương trình quản lý và kiểm soát chất lượng các nhà cung cấp trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện ngành may mặc (Chỉ, Tem - Nhãn - Mác, thun ...), các yêu cầu trong TQP cung cấp cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp và được đánh giá cấp giấy chứng nhận bởi Intertek.

 TQP tập trung vào hệ thống năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng, đồng thời cung cấp cho các nhà cung cấp với một cách tiếp cận độc đáo để đào tạo và cải thiện hiệu suất. Mục đích của chương trình là để đảm bảo an toàn sản phẩm và kỳ vọng chất lượng , giảm thiểu rủi ro từ hồi sản phẩm và thất bại thử nghiệm. 

Thực hiện tư vấn các chương trình theo TQP checklist này sẽ giúp xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ một cách hiệu quả chi phí và đảm bảo rằng các nhà cung cấp phát triển an toàn sản phẩm, quản lý, chất lượng và mức độ hiệu quả là luôn đạt được trong thời gian dài. Chương trình được hỗ trợ bởi một loạt các khách hàng đa quốc gia và các nhà cung cấp  chính toàn cầu, và tiếp tục tìm kiếm các đối tác mua hàng ngày - xem dưới đây để biết thêm thông tin về làm thế nào bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng này.

Việc duy trì hệ thống quản lý theo TQP là một cam kết của Tổ chức trong cộng đồng ngành May và Phụ kiện may mặc.

Có 05 phạm vi kiểm soát khi triển khai áp dụng TQP:

1.         Management Environment (Môi trường quản lý)

2.         Risk Management (Quản lý rủi ro)

3.         Process Control (Kiểm soát quá trình)

4.         Product Testing (Thử nghiệm sản phẩm)

5.         Monitoring (Theo dõi và đo lường)

Tư vấn khi triển khai áp dụng TQP, việc căn cứ vào Đặc thù của Tổ chức (Quy mô, Năng lực thiết bị, Công nghệ, …) và các Yêu cầu theo Trim Qualification Checklist phải bao quát và kiểm soát đầy đủ và có hiệu quả trong 05 phạm vi nói trên (Môi trường quản lý; Quản lý rủi ro; Kiểm soát quá trình; Thử nghiệm sản phẩm; Theo dõi và đo lường). 

Mẫu chứng nhận TQP: