CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ LÀ GÌ?

·         Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS) là tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường do người đứng đầu Cơ sở xây dựng và công bố để áp dụng trong các hoạt động của cơ sở.

·         Công bố tiêu chuẩn cơ sở là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.

      TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ KHẨU TRANG Y TẾ?

·         TCVN 8389-1:2010 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục             Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

·         Bộ TCVN 83892010 Khẩu trang y tế, gồm các tiêu chuẩn sau:

·         TCVN 8389-1:2010 Phần 1: Khẩu trang y tế thông thường.

·         TCVN 8389-2:2010 Phần 2: Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

·         TCVN 8389-3:2010 Phần 3: Khẩu trang y tế phòng độc hóa chất

Tư vấn công bố hợp quy khẩu trang y tế

HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ KHẨU TRANG Y TẾ GỒM NHỮNG GÌ?

·         Quyển công bố tiêu chuẩn cơ sở

·         Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá công bố (chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm) kèm theo quyết định ban hành;

·         Bản sao phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

        THỜI GIAN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ KHẨU TRANG Y TẾ

          3 tuần