10 Nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16/2014/BXD gồm những nhóm nào?

1.Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

 2.Nhóm sản phẩm kính xây dựng

 3.Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa

 4.Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim  nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ

 5.Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

 6.Nhóm sản phẩm gạch; gạch, đá ốp lát

 7.Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

 8.Nhóm sản phẩm bê tông và vữa

 9.Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

 10.Nhóm sản phẩm vật liệu xây

Tư vấn công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Ngày 29/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 16:2017 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” thay thế cho quy chuẩn cũ QCVN 16:2014. Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Quy chuẩn mới đã loại bỏ một số sản phẩm không còn yêu cầu phải chứng nhận hợp chuẩn như: Kính phẳng tôi nhiệt, sơn epoxy, cửa sổ và cửa đi, ...

Mỗi loại vật liệu đều được quy định Chỉ tiêu kỹ thuật - Mức yêu cầu - Phương pháp thử - Quy cách lấy mẫu rất cụ thể. Ví dụ:

 

1. Gạch đặc đất sét nung (cả gạch đặc và gạch rỗng) - Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.

2. Gạch bê tông - Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô.

3. Bê tông nhẹ (Gạch bê tông khí chưng áp AAC hoặc bê tông bọt khí không chưng áp) - Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô.

4. Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC hoặc cửa gỗ - Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm.

5. Cửa kim loại (thép, nhôm,...) - Lấy 03 sản phẩm bất kỳ của lô sản phẩm.

6. Sứ vệ sinh các loại (chậu rửa, xí, tiểu,...) - Lấy 1 sản phẩm hoàn chỉnh.

Và rất nhiều loại vật liệu khác.

Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng triển lãm hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất, hàng hoá quá cảnh.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp/cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng; Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có liên quan; Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng gồm những gì?

         ·         Bản công bố hợp quy;

·         Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

·         Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.

·         Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.

·         Kế hoạch giám sát định kỳ.

·         Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.