Đào tạo iso

ISO PUBLIC TRAINING SCHEDULE/ LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC 
 QUÝ 3,4 NĂM 2024 (Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12)

TT Tên khóa học Ngày Tháng
7
Tháng
8
Tháng
9
Tháng
10
Tháng
11
Tháng
12
Học Phí
VND
A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1 Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 1 13 03  07 05 23 28             1,000,000
2 ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 2 13-14 03-04  07-08 05-06 23-24 28-29             2,000,000
3 IATF16949:2016 Requirement &  Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 3   23-24-25     04-05-06 22-23-24 06-07-08              4,200,000
4 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO/TS 16949 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) 3     13-14-15     13-14-15             5,200,000
5 5S - Kaizen/ Đào tạo 5S - Kaizen 2 20-21 10-11 14-15 19-20 02-03 21-22             2,000,000
B ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
6 Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1 06   28 19 09 07             1,000,000
8 ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 2 06-07   28-29 19-20 09-10 07-08             2,000,000
C OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018)
9 Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 1 13   21 12 02 14             1,000,000
11 ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 2 13-14   21-22 12-13 02-03 14-15             2,000,000
D FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (ISO 22000:2018/HACCP)
12 Awareness Training on ISO 22000/ HACCP / Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP 1 27 17 07 26 16 21             1,000,000
14 HACCP/ISO 22000 Awareness &  Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 2 27 - 28 17 - 18 07 - 08 26 - 27 16 - 17 21 - 22             2,000,000
E ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018
Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 )
14  ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 4 06 - 07
13 - 14

17 - 18
23 - 24
 

21 - 22
28 - 29
19 - 20
26 - 27
02 - 03
09 - 10
14 - 15
21 - 22
            3,500,000

 

Note/ Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT

- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa.

-  Học viên được Napha cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

- Học viên thanh toán 100% học phí  trước ngày đào tạo ít nhất là 3 ngày làm việc

- Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAPHA
   
Ms. Hà - Tel: 028 6682 8263; Email: napha01@tuvanisovn.com
 - Xem thêm chi tiết các khóa học ISO của Napha tại: www.tuvanisovn.com


Đã thêm vào giỏ hàng