Đào tạo iso

ISO PUBLIC TRAINING SCHEDULE/ LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC 
 QUÝ 1,2 NĂM 2024 (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6)

TT Tên khóa học Ngày Tháng
1
Tháng
2
Tháng
3
Tháng
4
Tháng
5
Tháng
6
Học Phí
VND
A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
1 Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 1 13   02 27 11 08             1,000,000
2 ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 2 13-14   02-03 27-28 11-12 08-09             2,000,000
3 IATF16949:2016 Requirement &  Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 3     08-09-10   03-04-05               4,200,000
4 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO/TS 16949 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) 3     15-16-17     21-22-23             5,200,000
5 5S - Kaizen/ Đào tạo 5S - Kaizen 2 06-07 03-04 15-16 20-21 17-18 01-02             2,000,000
B ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
6 Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1 20   23 13 18 22             1,000,000
8 ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 2 20-21   23-24 13-14 18-19 22-23             2,000,000
C OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018)
9 Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 1 27   09 06 25 01             1,000,000
11 ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 2 27-28   09-10 06-07 25-26 01-02             2,000,000
D FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (ISO 22000:2018/HACCP)
12 Awareness Training on ISO 22000/ HACCP / Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP 1 06 24 16 20 04 15             1,000,000
14 HACCP/ISO 22000 Awareness &  Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 2 06 - 07 24 - 25 16 - 17 20-21 04-05 15-16             2,000,000
E ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018
Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 )
14  ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 4 13-14
20-21
  09-10
16-17
20-21
27-28
18-19
25-26
08-09
15-16
            3,500,000

Note/ Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT

- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa.

-  Học viên được Napha cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

- Học viên thanh toán 100% học phí  trước ngày đào tạo ít nhất là 3 ngày làm việc

- Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAPHA
   
Ms. Hà - Tel: 028 6682 8263; Email: napha01@tuvanisovn.com
 - Xem thêm chi tiết các khóa học ISO của Napha tại: www.tuvanisovn.com


Đã thêm vào giỏ hàng