Đào tạo iso

ISO PUBLIC TRAINING SCHEDULE/ LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC 
 QUÝ 1,2 NĂM 2023 (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2023)

Note/ Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT

- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa.

-  Học viên được Napha cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

- Học viên thanh toán 100% học phí  trước ngày đào tạo ít nhất là 3 ngày làm việc

- Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAPHA
   
Ms. Hà - Tel: 028 6682 8263; Email: napha01@tuvanisovn.com
 - Xem thêm chi tiết các khóa học ISO của Napha tại: www.tuvanisovn.com


Đã thêm vào giỏ hàng