TUYỂN DỤNG

1/ Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Chuyên Gia Tư Vấn đào tạo Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế ISO

Do yêu cầu mở rộng phát triển, Tư vấn Napha có nhu cầu tuyển dụng các cộng tác viên chuyên gia Tư vấn đào tạo về các Hệ thống quản lý Quốc tế trong phạm vi toàn quốc:

-          Quality Management System (Hệ thống quản lý chất lượng)

-          Environment Management System (Hệ thống quản lý môi trường)

-          Safety Management System (Hệ thống quản lý an toàn)

-          Food safety Management System (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm)

-          Social Accountability Management System ( Hệ thống quản lý Trách nhiệm Xã hội )

Tuyển dụng cộng tác viên chuyên gia tư vấn đào tạo ISO

Yêu cầu: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo về các hệ thống Quản lý Quốc tế nói trên

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV và bằng cấp có liên quan về địa chỉ email sau: tuvannapha@gmail.com


Đã thêm vào giỏ hàng