10 Câu Hỏi Thường Gặp Trong Quá Trình Tư Vấn Chứng Nhận FSSC 22000

FSSC 22000 là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, cho phép các nhà sản xuất chú trọng về an toàn thực phẩm của họ qua áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật và đánh giá các nguồn lực của họ về cải tiến liên tục.

1. Những lợi ích của FSSC (Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm) 22000 là gì?

FSSC 22000 là chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, cho phép các nhà sản xuất chú trọng về an toàn thực phẩm của họ qua áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật và đánh giá các nguồn lực của họ về cải tiến liên tục.

FSSC 22000 được sở hữu và quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận.

FSSC 22000 được quản lý bởi Hội đồng các bên liên quan đại diện cho một loạt các lĩnh vực quốc tế có liên quan một cách độc lập và đảm bảo cam kết quốc tế.

FSSC 22000 dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000

  • Có sự công nhận toàn cầu và uy tín trên toàn thế giới;
  • Cung cấp một ngôn ngữ chung, cải thiện thông tin và an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng;
  • Cung cấp một phương thức quản lý có hệ thống cho các chương trình cần thiết trước (PRPs), với sự kiểm soát tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết;
  • Cung cấp sự tự tin cho các bên liên quan về khả năng xác định và kiểm soát các nguy cơ về an toàn thực phẩm của một tổ chức/doanh nghiệp;
  • Cung cấp đủ tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng cụ thể và đa dạng.

FSSC 22000 được công nhận bởi GFSI và được chấp nhận bởi AB trên toàn thế giới – tư vấn chứng nhận FSSC 22000.

2. Tại sao chương trình chứng nhận FSSC 22000 được phát triển?

FSSC 22000 được phát triển để tạo điều kiện chấp nhận rộng hơn ISO 22000 và được công nhận bởi Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI).

Vì chỉ riêng tiêu chuẩn ISO 22000 không được GFSI công nhận.

FSSC 22000 cung cấp chương trình chứng nhận, cách thức đánh giá và tổ chức doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu đạt chuẩn của GFSI.

Tên tiêu chuẩn FSSC 22000 là được chọn từ ISO 22000, các PRP riêng của ngành như ISO / TS 22002-1 và các yêu cầu bổ sung.

3. Các phản hồi từ thị trường là gì?

Thông tin phản hồi đã rất đáng khích lệ, một loạt các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ lớn (quốc tế) đã tìm cách đạt được chứng nhận FSSC 22000.

FSSC 22000 là một trong những hệ thống chứng nhận phát triển nhanh nhất trên thế giới.

4. Các lĩnh vực nào của chuỗi cung ứng có thể được chứng nhận bởi FSSC 22000?

FSSC 22000 dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành ISO 22000, ISO 22003 và ngành cụ thể Các lĩnh vực có thể được chứng nhận bởi FSSC 22000 được xác định bởi các phạm vi được xác định trước và các chương trình tiền đề đặc thù (PRPs) có sẵn. Bạn có thể đặt các tiêu chuẩn này từ ISO và / hoặc BSI và sử dụng chúng cùng với các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 có thể được tìm thấy trong tài liệu lược đồ FSSC và tải xuống miễn phí trên www.fssc22000.com.

5. Những chương trình nào cần thiết xác định phạm vi của FSSC 22000?

Phạm vi FSSC 22000 và các chương trình tiền đề tương ứng được xác định ở trong tiêu chuẩn FSSC 22000 - tư vấn chứng nhận FSSC 22000

6. Các yêu cầu bổ sung của FSSC 22000 là gì?

Để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan chính và để đảm bảo kiểm soát an toàn thực phẩm đầy đủ, các yêu cầu bổ sung được yêu cầu bởi chương trình FSSC 22000. Chúng bao gồm việc xây dựng các điều khoản trong ISO 22000, các đặc tả kỹ thuật cho các PRP ngành và các yêu cầu bổ sung như được trình bày trong Tài liệu Đề án Phần II.

7. Làm thế nào để đạt được chứng nhận FSSC 22000?

Các yêu cầu đối với các tổ chức tìm kiếm chứng nhận FSSC 22000 được đưa lên trong Phần II của các tài liệu.

8. Thời gian kiểm tra FSSC 22000 là bao nhiêu?

Tài liệu Đề án FSSC 22000 Phần IV, Phụ lục II đề cập đến việc tính toán thời gian đánh giá để đáp ứng các yêu cầu.

9. Tại sao và làm thế nào để chuyển từ ISO 22000 sang chứng chỉ FSSC 22000?

Các tổ chức được chứng nhận ISO 22000 có thể nâng cấp để đạt được chứng nhận FSSC 22000 đầy đủ để được GFSI công nhận. FSSC 22000 đạt được bằng cách đáp ứng các yêu cầu bổ sung của các thông số kỹ thuật cho các PRP ngành cụ thể cùng với một số lượng nhỏ các yêu cầu chương trình bổ sung. Thông tin thêm về quy trình chứng nhận này có thể được tìm thấy trong Phần III.

10. Sử dụng logo FSSC 22000?

Việc sử dụng logo FSSC 22000 thể hiện thành tích đạt tiêu chuẩn cao nhất. Để duy trì điều này, việc sử dụng và bản quyền của nó được  tư vấn, kiểm soát bởi FSSC 22000. Tổ chức được chứng nhận có thể không hiển thị logo FSSC 22000 hoặc đề cập đến việc sở hữu chứng chỉ FSSC 22000 trên sản phẩm của họ. Logo (bản quyền) có thể được bao gồm trong các chứng chỉ đã được cấp nếu chứng nhận đạt được bằng cách đáp ứng tất cả các yêu cầu của Phần II của Tiêu chuẩn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng