Cần chuẩn bị những gì vào ngày đánh giá tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội BSCI?

Tiêu chuẩn BSCI đề ra các giá trị và nguyên tắc mà Người tham gia BSCI cố gắng thực hiện trong các chuỗi cung ứng của mình.

 

Hiện nay theo yêu cầu của khách hàng rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) – Là bộ quy tắc trách nhiệm xã hội trong kinh doanh. Tiêu chuẩn BSCI đề ra các giá trị và nguyên tắc mà Người tham gia BSCI cố gắng thực hiện trong các chuỗi cung ứng của mình. Để cải thiện tỷ lệ vượt qua đánh giá, nhà cung cấp nên chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đánh giá BSCI ban đầu. Nhà máy nên tuân thủ các thủ tục cơ bản sau đây trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đánh giá:

1. Đảm bảo rằng những nhân viên có trách nhiệm này có thể hỗ trợ đánh giá viên trong quá trình đánh giá.

2. Lưu giữ tất cả các thông tin về danh sách các tài liệu cần thiết cho tất cả các quá trình đánh giá tại chỗ.

3. Ưu tiên nhân sự chịu trách nhiệm về các lĩnh vực liên quan của cuộc đánh giá (an toàn, sức khỏe, nhân sự, kế toán, môi trường, v.v.). Giải thích cho họ những công việc chuẩn bị mà họ phải làm và thông tin họ muốn họ cung cấp.

Tư vấn Tiêu chuẩn BSCI - Trách nhiệm xã hội

 

4. Đọc và hiểu kỹ hướng dẫn quản lý này

5. Tiến hành tự đánh giá theo Bảng câu hỏi tự đánh giá theo tiêu chuẩn BSCI.

6. Xác định xem các sai lệch và vi phạm của bản tự đánh giá, bảng câu hỏi đánh giá và các yêu cầu trong Chương 2 của sổ tay hướng dẫn này và các yêu cầu khác có vi phạm Sổ tay BSCI hay không.

7. Nếu có thể, hãy cung cấp một hội thảo của đánh giá viên độc lập.

8. Làm mọi cách có thể để sửa chữa những thiếu sót này trước ngày đánh giá, tham gia và hoàn thành các biện pháp dự phòng (nếu có) để trở thành thành viên BSCI.

9. Cung cấp cho tổ chức đánh giá bất kỳ thông tin nào họ yêu cầu một cách kịp thời.

Để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội BSCI xem thêm tại đây

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng