Tầm Quan Trọng Của Hệ Thống An Toàn Thực Phẩm ISO 22000

Không chỉ là một hệ thống quản lý chất lượng cho ngành thực phẩm, ISO 22000 còn kết hợp các kế hoạch phòng ngừa khác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Vài năm gần đây chúng ta thấy được rằng kiểm soát an toàn thực phẩm là rất quan trọng. Các báo cáo trên phương tiện truyền thông gần đây, đã ghi chép rõ ràng những thiếu sót trong chuỗi cung ứng đã đe dọa sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Những vấn đề đang diễn ra và sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng đòi hỏi  các công cụ bổ sung để giảm đáng kể hoặc loại bỏ rủi ro.

Tư vấn - chứng nhận ISO 22000

ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế được các tổ chức trong chuỗi thực phẩm sử dụng. Nó chứa các biện pháp phòng ngừa đảm bảo chất lượng truyền thống cộng với các biện pháp an toàn thực phẩm phòng ngừa. Mục đích của ISO 22000 là cung cấp một cách tiếp cận thực tế để đảm bảo giảm thiểu và loại bỏ rủi ro an toàn thực phẩm như một phương tiện để bảo vệ người tiêu dùng. ISO 22000 được thiết kế để giúp các tổ chức:

- Thiết lập  và cải thiện các quy trình nội bộ cần thiết để cung cấp thực phẩm an toàn nhất quán

- Cung cấp sự tự tin cho tổ chức và nhóm quản lý rằng các thực tiễn và quy trình của tổ chức được đưa ra và rằng chúng hiệu quả và mạnh mẽ

- Cung cấp niềm tin cho khách hàng và các bên liên quan khác (thông qua quy trình chứng nhận ISO 22000) rằng tổ chức có khả năng kiểm soát các nguy cơ về an toàn thực phẩm và cung cấp các sản phẩm an toàn

- Cung cấp một phương tiện cải tiến liên tục để đảm bảo rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xem xét và cập nhật để tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm liên tục được tối ưu hóa và hiệu quả

- Đảm bảo kiểm soát đầy đủ ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm để ngăn chặn sự ra đời của các mối nguy hiểm về an toàn thực phẩm

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chỉ hoạt động khi các phương pháp phụ thuộc lẫn nhau giữa nhà sản xuất thực phẩm, nhà cung cấp và khách hàng được hiểu và quản lý. Điều này bao gồm sự hiểu biết rõ ràng về trách nhiệm và quy định về trách nhiệm giải trình ở tất cả các cấp. Điều này chỉ có thể được thực hiện dưới ánh sáng của một hệ thống quản lý có cấu trúc như một hệ thống phù hợp với ISO 22000.

Phòng ngừa lớn

ISO 22000 tuân theo truyền thống lâu dài về các hành động phòng ngừa, được xác định và điều chỉnh bởi các chuyên gia về chất lượng và an toàn thực phẩm. Ba khái niệm ISO 22000 ngắn gọn được nhập từ ISO 9001 là lập kế hoạch (nghĩa là mọi thứ hoạt động tốt hơn khi có kế hoạch và kế hoạch được tuân thủ và thực thi), thủ tục (ví dụ, nhất quán trong khoảng thời gian dài, đặc biệt là khi có nhiều người tham gia) và năng lực của nhân viên (ví dụ, việc sử dụng nhân viên có thẩm quyền là cần thiết để đạt được kết quả cần thiết).

Các khái niệm khác bao gồm kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, hành động khắc phục, đo lường và nhiều thứ khác quá nhiều để đề cập đến trong bài viết này. Khoảng một nửa số trang ISO 22000 theo sát hoặc giống với văn bản trong ISO 9001.

ISO 22000 dành nỗ lực đáng kể để xác định các yêu cầu cụ thể cho quản lý an toàn thực phẩm. Những yêu cầu này có thể được chia thành hai chủ đề rộng:

  1. Phương pháp và thực hành liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện thực phẩm an toàn
  2. Phương pháp và thực hành để xác nhận, xác minh và cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Lý do để áp dụng chứng nhận ISO 22000

Các tổ chức nên xem xét việc chấp nhận ISO 22000 vì ba lý do chính:

  1. Lợi ích trên thị trường. Khách hàng nhận được sự tự tin thông qua việc thực hiện được chứng minh và bảo trì liên tục của hệ thống. Khi các tổ chức trong chuỗi cung ứng áp dụng ISO 22000 hoặc trở thành đối tượng kiểm soát khách hàng dọc theo chuỗi cung ứng thực phẩm, thị trường đạt được sự đảm bảo rằng không có liên kết yếu trong chuỗi thức ăn.
  2. Lợi ích cho tổ chức sản xuất thực phẩm. Tổ chức tin tưởng rằng họ đã thực hiện những điều đúng đắn để cung cấp quyền kiểm soát các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Hệ thống này được lên kế hoạch, theo dõi, kiểm toán tốt (trong và ngoài), và được đo lường, và phản hồi được cung cấp kịp thời cho người ra quyết định.
  3. ISO 22000 vượt xa các yêu cầu quy định. ISO 22000 bao gồm - nhưng vượt xa - các chương trình HACCP hiện có. Các chương trình HACCP là tuyệt vời và hoạt động rất tốt để ngăn chặn các vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng chúng không được hỗ trợ bởi một cách tiếp cận hệ thống bao quát bao gồm nhiều thành phần được trích xuất từ ​​ISO 9001.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng