DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ NẾU MUỐN ÁP DỤNG & CHỨNG NHẬN ISO 14064-1?

ISO 14064-1 quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp tổ chức đối với việc định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (KNK). Nó bao gồm các yêu cầu về thiết lập, phát triển, quản lý, báo cáo và thẩm định việc kiểm kê KNK của tổ chức, doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 14064 Là Gì?

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được thiết lập để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế trong việc đo lường, giám sát, báo cáo lượng khí nhà kính (KNK).

ISO 14064-1 là gì?

Tiêu chuẩn này chia thành ba phần chính, mỗi phần đóng góp vào việc xác định, giảm thiểu và quản lý ảnh hưởng của KNK:

1. Hướng dẫn cho tổ chức về thiết lập và quản lý các chương trình quản lý khí nhà kính (KNK):

 • Chỉ dẫn về cách xây dựng và triển khai chương trình quản lý KNK.
 • Định rõ các quy trình, mục tiêu, và tiêu chí đo lường KNK. 

​​​​​​​2. Thông tin phạm vi và báo cáo KNK:

 • Hướng dẫn cách xác định phạm vi của các hoạt động tạo ra KNK.
 • Quy định về cách báo cáo KNK một cách đáng tin cậy và minh bạch.

​​​​​​​3. ​​​​​​​Chuẩn xác nhận và xác minh KNK:

 • Đề cập đến việc xác nhận và xác minh lượng KNK.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu KNK thu thập và báo cáo được kiểm tra và xác nhận bởi các bên thứ ba độc lập.

ISO 14064 cung cấp một cấu trúc chuẩn mực quốc tế giúp các doanh nghiệp đo lường, quản lý và báo cáo lượng khí nhà kính một cách hiệu quả. Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp có thể cải thiện chỉ số hiệu quả môi trường của mình trong quá trình sản xuất và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu.

Phiên Bản Của ISO 14064

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 14064-1

Phiên bản đầu tiền của tiêu chuẩn ISO 14064-1 là ISO 14064-1:2006 được bạn hành vào tháng 3/2006. Đến tháng 12/2018, tiêu chuẩn này được cập nhật thành ISO 14064-1:2018.

Các Bước Áp Dụng Và Chứng Nhận ISO 14064

Để áp dụng và chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14064, doanh nghiệp cần tuân thủ các bước quan trọng sau:

 • Nắm vững kiến thức về tiêu chuẩn ISO 14064: Đầu tiên, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các yêu cầu và nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 14064. Điều này bao gồm việc đọc và nghiêng cứu các phần liên quan đến thiết lập chương trình quản lý, đo lường và báo cáo KNK.
 • Phân loại phạm vi và xác định KNK: Xác định phạm vi các hoạt động trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp đã tạo ra KNK. Điều này bao gồm việc xác định các nguồn KNK tiềm năng và phạm vi cụ thể của các hoạt động được bao gồm trong chương trình quản lý khí nhà kính.
 • Xây Dựng Chương Trình Quản Lý KNK: Phát triển và triển khai chương trình quản lý khí nhà kính dựa trên yêu cầu của ISO 14064. Chương trình này sẽ bao gồm việc thiết lập mục tiêu KNK, chuẩn bị, đo lường, và giám sát lượng KNK.
 • Thu Thập Dữ Liệu và Báo Cáo KNK: Doanh nghiệp phải thu thập dữ liệu về lượng KNK được tạo ra trong quá trình hoạt động của mình. Sau đó, dữ liệu này phải được báo cáo một cách minh bạch và đáng tin cậy theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
 • Xác Nhận và Xác Minh KNK: Doanh nghiệp cần phải hợp tác với một tổ chức chứng nhận hoặc xác nhận độc lập nếu muốn nhận chứng nhận ISO 14064. Tổ chức này sẽ kiểm tra và xác minh rằng dữ liệu KNK đã được thu thập và báo cáo theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064.
 • Xác Nhận và Đăng Ký: Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra và xác minh, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ ISO 14064. Doanh nghiệp có thể sử dụng chứng chỉ này để chứng minh rằng họ tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Việc áp dụng và chứng nhận ISO 14064 là một quy trình phức tạp và yêu cầu sự cam kết lâu dài của toàn bộ doanh nghiệp. Vì thế, các doanh nghiệp nên tìm các chuyên gia hoặc chuyên viên tư vấn về quản lý môi trường, quản lý khí nhà kính để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đúng quy trình và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng