Nên hiểu Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 9001:2015 như thế nào cho đúng?

Tư duy dựa trên rủi ro - một trong những thay đổi quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là thiết lập cách tiếp cận có hệ thống đối với rủi ro, thay vì xử lý nó như là một thành phần của một hệ thống quản lý chất lượng.

Một trong những thay đổi quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là thiết lập cách tiếp cận có hệ thống đối với rủi ro, thay vì xử lý nó như là một thành phần của một hệ thống quản lý chất lượng. Trong các phiên bản trước đó của tiêu chuẩn ISO 9001, một điều khoản về hành động phòng ngừa đã được tách ra. Trong phiên bản mới rủi ro được xem xét xuyên suốt tiêu chuẩn. Bằng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, một tổ chức,một doanh nghiệp trở nên chủ động hơn là chỉ phản ứng, ngăn chặn hoặc làm giảm tác dụng không mong muốn và thúc đẩy cải tiến liên tục. 
Khi một hệ thống quản lý dựa trên rủi ro, thì hành động phòng ngừa sẽ là tự động. Tư duy dựa trên rủi ro (Risk based thinking) là điều mà tất cả chúng ta làm tự động và thường làm theo tiềm thức. Ví dụ nếu ta muốn vượt qua một con đường ta phải nhìn xe cộ trước khi ta bắt đầu. Ta sẽ không đi đằng trước một chiếc xe hơi đang di chuyển.

Tư duy dựa trên rủi ro

Các khái niệm rủi ro luôn xuyên suốt trong ISO 9001 - sửa đổi này làm cho nó rõ ràng hơn và đặt nó vào trong toàn bộ hệ thống quản lý. Các rủi ro được xem xét ngay từ đầu và trong suốt tiêu chuẩn trở thành phần hành động phòng ngừa của hoạch định chiến lược cũng như các hoạt động điều hành và xem xét. Suy nghĩ dựa trên rủi ro đã được trở thành một phần của cách tiếp cận quá trình. Đối với ví dụ để băng qua đường ta có thể đi trực tiếp hoặc ta có thể sử dụng một cầu đi bộ gần đó. Mà quá trình ta chọn sẽ được xác định bằng cách xem xét các rủi ro.
Suy nghĩ dựa trên rủi ro khiến cho hành động phòng ngừa trở thành thói quen. Rủi ro thường được nghĩ theo hướng tiêu cực. Nhưng suy nghĩ dựa trên rủi ro lại có thể giúp xác định các cơ hội. Điều này có thể được coi là mặt tích cực của rủi ro. Vượt qua con đường trực tiếp mang lại cho ta cơ hội qua bên kia đường một cách nhanh chóng, nhưng có nguy cơ thương tích từ những chiếc xe đang di chuyển. Nguy cơ của việc sử dụng cầu đi bộ là ta có thể bị chậm trễ. Các cơ hội của việc sử dụng cầu đi bộ là có khả năng ít bị thương bởi xe cộ.
Cơ hội không phải luôn luôn liên quan trực tiếp đến rủi ro, nhưng nó luôn luôn liên quan đến các mục tiêu. Bằng cách xem xét một tình huống có thể xác định được cơ hội để cải tiến. Các cơ hội cải tiến: một tàu điện ngầm hàng đầu trực thuộc ngay dưới đường, đèn giao thông cho người đi bộ, hoặc chuyển hướng đường để khu vực này không có xe cộ đang di chuyển. Rất cần thiết để phân tích các cơ hội và xem xét chính cái nào có thể hoặc nên hành động theo. Cả hai tác động và tính khả thi của một cơ hội phải được xem xét. Bất cứ hành động nào cũng sẽ làm thay đổi bối cảnh và rủi ro và những điều này sau đó phải được xem xét lại.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng