Tư vấn ISO 9001:2015: 21 thông tin văn bản nào là bắt buộc?

Bạn đã nắm được 21 thông tin văn bản bắt buộc theo ISO 9001:2015 chưa?

Một tư vấn ISO 9001:2015 cần biết 21 thông tin văn bản dưới đây là bắt buộc:

 • 1- Phạm vi của HTQLCL (4.3)
 • 2- Chính sách chất lượng (5.2)
 • 3- Mục tiêu chất lượng (6.2)
 • 4- Chuẩn mực cho việc lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp (8.4.1)
 • 5- Nguồn lực theo dõi và đo lường (7.1.5.1)
 • 6- Hồ sơ năng lực (7.2)
 • 7- Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (8.2.3.2)
 • 8- Hoạch định thiết kế và phát triển (8.3.2)
 • 9- Thông tin đầu vào thiết kế và phát triển (8.3.3)
 • 10- Kiểm soát thiết kế và phát triển (8.3.4)

Tư vấn ISO 9001:2015 -21 thông tin văn bản bắt buộc

 • 11- Dữ liệu đầu ra của thiết kế và phát triển (8.3.5)
 • 12- Các thay đổi thiết kế và phát triển (8.3.6)
 • 13- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ (8.5.1)
 • 14- Tài sản của khách hàng và nhà cung cấp bên ngoài (8.5.3)
 • 15- Kiểm soát thay đổi của sản xuất và cung cấp dịch vụ (8.5.6)
 • 16- Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ (8.6)
 • 17- Kiểm soát đầu ra không phù hợp (8.7)
 • 18- Kết quả giám sát, đo lường (9.1.1)
 • 19- Đánh giá nội bộ (9.2)
 • 20- Xem xét của lãnh đạo (9.3)
 • 21- Hành động khắc phục (10.2)

Đến đây Bạn đã nắm được 21 thông tin văn bản bắt buộc theo ISO 9001:2015 chưa?

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng