Tư Vấn ISO 9001:2015: Phương Pháp Quản Lý Quá Trình AT&T

Các bước quản lý quá trình AT&T bao gồm: 1. Thiết lâp trách nhiệm quản lý quá trình 2. Xác đinh quá trình và nhận dạng yêu cầu khách hàng 3. Thiết lập đo lường quá trình 4. Đánh giá phù hợp khác hàng 5. Phân tích xác định cơ hội cải tiến 6. Xếp hạng cơ hội cải tiến và thiết lập mục tiêu 7. Cải tiến chất lượng quá trình

Thiết lâp trách nhiệm quản lý quá trình gồm các công việc xem xét tiêu chuẩn chọn lựa chủ nhiệm quá trình, xác định chủ nhiệm và thành viên quá trình, xác định trách nhiệm chủ nhiệm và thành viên quá trình. Công cụ thường dùng sử dụng trong bước này là xếp hạng nhóm NGT

Xác đinh quá trình và nhận dạng yêu cầu khách hàng bao gồm các công việc xác định phạm vi quá trình, các nhóm chính, ngõ ra và khách hàng, ngõ vào và nhà cung cấp, xác định các quá trình con, tiến hành phân tích nhu cầu khách hàng, xác định yêu cầu khách hàng và thông báo yêu cầu đến nhà cung cấp. Các công cụ sử dụng trong bước này bao gồm khảo sát điều tra, phỏng vấn, sơ đồ cây, bảng kê quan hệ khách hàng – nhà cung cấp, biểu đồ ý tưởng.

Tư vấn ISO 9001:2015: Phương pháp Quản Lý quá Trình AT&T

Thiết lập đo lường quá trình gồm các công việc quyết định về các phép đo hiệu quả, xem xét hệ thống đo hiện hữu, lắp đặt hệ thống đo và báo cáo mới, thiết lập hệ thống phản hồi về sự thỏa mãn của khách hàng. Các công cụ sử dụng trong bước này bao gồm khảo sát điều tra, phỏng vấn, động não, xếp hạng nhóm.

Đánh giá phù hợp yêu cầu khác hàng bao gồm các công việc thu thập phân tích dữ kiện về hoạt động của quá trình, nhận dạng và loại bỏ các nguyên nhân biến thiên bất thường, so sánh quá trình với yêu cầu xác định phạm vi các vấn đề thường xuyên xảy ra. Các công cụ thường dùng ở bước này bao gồm  kiểm đồ, tư vấn phỏng vấn, khảo sát điều tra, biểu đồ Pareto, động não, xếp hạng nhóm…

Phân tích quá trình xác định cơ hội cải tiến bao gồm các công việc thu thập phân tích dữ liệu về các vấn đề của quá trình, xác định phạm vi vấn đề cần giải quyết, thu thập dữ liệu về các vấn đề của quá trình con. Các công cụ thường dùng ở bước này bao gồm tư vấn phỏng vấn, lưu đồ, biểu đồ Pareto, động não, xếp hạng nhóm,…

Xếp hạng cơ hội cải tiến và thiết lập mục tiêu bao gồm các công việc xem xét các cơ hội cải tiến, thiết lập thứ tự ưu tiên, thiết lập mục tiêu, quyết định dự án cải tiến. Các công cụ thường dùng ở bước này bao gồm biểu đồ Pareto, biểu đồ xu hướng, xếp hạng nhóm,…

Cải tiến chất lượng quá trình bao gồm công việc xây dựng kế hoạch hành động, nhận dạng các nguyên nhân chủ yếu, kiểm tra và thực hiện giải pháp, xem xét định kỳ quá trình. Công cụ thường dùng ở bước này bao gồm biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, kiểm đồ, khảo sát điều tra, động não, xếp hạng nhóm,.. Ví dụ như: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng