Tư Vấn Napha Tham Gia Đề Án -Tổ Chức Cải Tiến Sản Xuất, 5S, Năng Suất Chất Lượng Tại Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Lĩnh Vực Công Nghiệp Hỗ Trợ Khu Vực Phía Nam Năm 2020

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – Cục Công nghiệp tổ chức buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn cải tiến. Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng 5s nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu.

Thực hiện Quyết định số  68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025. Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thuộc Cục Công nghiệp đang triển khai thực hiện Đề án “ Tổ chức cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh” năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

  • Mục đích chương trình: Tư vấn, hỗ trợ cải tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu. Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia về cải tiến sản xuất trong và ngoài nước.
  • Kinh phí: Kinh phí tư  vấn cải tiến sản xuất được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài cải tiến sản xuất, chất lượng các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ được ưu tiên tham gia các sự kiện kết nối kinh doanh, gặp gỡ bên mua trong và ngoài nước do Cục Công nghiệp tổ chức.
  • Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý I và kết thúc quý IV năm 2020. Các chuyên gia sẽ đánh giá toàn bộ doanh nghiệp (thời gian 1 ngày), tư vấn cải tiến (thời gian 02 ngày/01 tuần x 12 tuần ) và hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất , đáp ứng yêu cầu khi doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng trong nước cũng như toàn cầu.

Buổi làm việc giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – Cục Công nghiệp với các chuyên gia tư vấn cải tiến năng suất chất lượng 5S vào ngày 13/5/2020

  Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – Cục Công nghiệp tổ chức buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn cải tiến 5S, năng suất chất lượng vào ngày 13/5/2020  và Trung tâm Kỹ thuật Hỗ trợ phát triển công nghiệp phía Nam với các nội dung như sau:

- Hướng dẫn công tác triển khai đề án.

- Giải đáp các vướng mắc từ các chuyên gia tư vấn (5S, năng suất chất lượng…) trong quá trình thực hiện các nội dung của đề án.

- Kế hoạch triển khai công việc từ các nhóm tư vấn (5S, năng suất chất lượng…)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng