4 Bước Xác Định Và Đánh Giá Các Khía Cạnh Môi Trường Được Áp Dụng Khi Tư Vấn ISO 14001:2015

Các khía cạnh môi trường quan trọng là trọng tâm chính của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức bạn mà tư vấn ISO 14001:2015 cần biết để triên khai áp dụng

 

Xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn lập kế hoạch, là phần cơ bản nhất của ISO 14001. Hiểu các khía cạnh và tác động môi trường là một trong những yếu tố thành công quan trọng của việc thực hiện tư vấn ISO 14001 EMS. Theo ngôn ngữ của ISO 14001, “khía cạnh môi trường là một yếu tố của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức có hoặc có thể có tác động đến môi trường.”

Chính xác thì khía cạnh môi trường là gì?

Khía cạnh môi trường là cách hoạt động, dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn tác động đến môi trường. Ví dụ, một trong những khía cạnh môi trường của rửa xe có thể là chất tẩy rửa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nước (ô nhiễm này là tác động đến môi trường).

Dưới đây là các ví dụ về kết nối giữa các hoạt động, dịch vụ, các khía cạnh và tác động.

Một tác động môi trường là một sự thay đổi đối với môi trường. Tác động môi trường do các khía cạnh môi trường gây ra.       

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm thấy một cách tiếp cận cơ bản, có hệ thống để xác định, đánh giá và quản lý các khía cạnh môi trường.

1. Định nghĩa phạm vi EMS

Trước khi bắt đầu tư vấn ISO 14001:2015 xử lý các khía cạnh và tác động môi trường, trước tiên bạn nên xác định phạm vi của EMS Hệ thống quản lý Môi trường. Bạn có thể chọn áp dụng ISO 14001 cho toàn bộ tổ chức hoặc chỉ cho một đơn vị, vị trí hoặc sản phẩm cụ thể. Khi bạn đã đưa ra quyết định này, bạn đã xác định phạm vi EMS. Do đó, tất cả các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm thuộc phạm vi xác định của bạn phải được xem xét khi bạn xác định các khía cạnh và tác động môi trường. Đây là điểm tư vấn ISO 14001:2015 cần lưu ý khi hướng dẫn triển khai.

2. Xác định các khía cạnh môi trường

Trước tiên, hãy giải thích các điều khoản hoạt động, dịch vụ và sản phẩm. Hoạt động là một phần của hoạt động kinh doanh cốt lõi (ví dụ: các bước của quy trình sản xuất). Dịch vụ có nghĩa là dịch vụ phụ trợ hỗ trợ các hoạt động cốt lõi (ví dụ: nồi hơi, hệ thống sưởi và làm mát, bảo trì). Sản phẩm là hàng hóa bạn cung cấp cho thị trường. Một khía cạnh môi trường của sản phẩm có thể là, ví dụ, đóng gói sản phẩm quá mức hoặc mức độ có thể tái chế của sản phẩm khi kết thúc vòng đời của nó..

Như ISO 14001 đã nêu, “Tổ chức phải thiết lập một thủ tục để xác định các khía cạnh môi trường và xác định những khía cạnh có hoặc có thể có tác động đáng kể đến môi trường.” Bạn cũng nên giữ một sổ đăng ký về các khía cạnh môi trường, được cập nhật và tính đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc sửa đổi đã được lên kế hoạch.

Các khía cạnh có thể được chia thành trực tiếp và gián tiếp. Các khía cạnh môi trường trực tiếp gắn liền với các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chính tổ chức mà tổ chức có quyền kiểm soát quản lý trực tiếp (ví dụ: cách bạn quản lý chất thải trên trang web của mình). Tuy nhiên, đối với các tổ chức phi công nghiệp, trọng tâm thường sẽ là các khía cạnh môi trường gián tiếp trong các hoạt động của họ (ví dụ: cách nhà thầu phụ của bạn quản lý chất thải trên trang web của bạn, các khía cạnh được kiểm soát theo chuỗi, các khía cạnh do khách hàng kiểm soát).

Để xác định các khía cạnh môi trường, bạn cần nghiên cứu các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức bạn ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Việc xác định các khía cạnh môi trường thường được xem xét, ví dụ, phát thải vào không khí, thải vào nước và đất, sử dụng nguyên liệu thô, chất thải và tài nguyên thiên nhiên, tác động đến đa dạng sinh học, v.v.

Khi xác định các khía cạnh môi trường, tất cả các bộ phận hoạt động của công ty trong phạm vi xác định phải được xem xét, không chỉ các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ cốt lõi rõ ràng. Ví dụ, hầu hết các cơ sở đều có bộ phận bảo trì, văn phòng, căng tin, hệ thống sưởi và làm mát, bãi đậu xe, và các hoạt động của nhà thầu và nhà cung cấp - mỗi hoạt động có thể có tác động đến môi trường.

Các kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để tổng hợp danh sách toàn diện các khía cạnh và tác động môi trường tại một cơ sở - ví dụ, phương pháp chuỗi giá trị, phương pháp dòng quy trình, xác định nguyên liệu, phương pháp tuân thủ các yêu cầu pháp lý, v.v..

Thực hành tốt là có sự tham gia của một nhóm đa chức năng từ các lĩnh vực chính của hoạt động.

Đối với mỗi loại hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn cần liệt kê khía cạnh môi trường độc đáo của mình - điều này sẽ dẫn đến một danh sách tổng thể hoặc ma trận các khía cạnh và tác động.

 

4 Bước Xác Định Và Đánh Giá Các Khía Cạnh Môi Trường Được Áp Dụng Khi Tư Vấn ISO 14001:2015

3. Đánh giá các khía cạnh môi trường quan trọng

Mục đích của việc đánh giá các khía cạnh môi trường là tập trung vào những gì quan trọng nhất (ví dụ: quy tắc 20-80). Bạn không cần phải quản lý tất cả các khía cạnh môi trường - chỉ những khía cạnh môi trường, theo tiêu chí của riêng bạn, được tuyên bố là quan trọng.

Các khía cạnh môi trường quan trọng là trọng tâm chính của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức bạn mà tư vấn ISO 14001:2015 cần biết để triên khai áp dụng

Tùy thuộc vào loại hình, tính chất và mức độ phức tạp của một tổ chức, có nhiều kỹ thuật có sẵn để tiến hành đánh giá nhằm xác định tầm quan trọng của các khía cạnh môi trường. Khi đánh giá tầm quan trọng, bạn nên xem xét:

  • Khả năng gây hại môi trường
  • Kích thước và tần số của khía cạnh
  • Tầm quan trọng đối với các bên liên quan của tổ chức
  • Các yêu cầu của luật môi trường liên quan

Mỗi tổ chức phải thiết lập các tiêu chí riêng về mức độ quan trọng dựa trên việc xem xét một cách có hệ thống các khía cạnh môi trường và các tác động thực tế và tiềm ẩn của chúng

4. Quản lý các khía cạnh môi trường quan trọng

Mọi khía cạnh quan trọng cần được kiểm soát bằng cách thiết lập một hoặc nhiều biện pháp kiểm soát sau: người chịu trách nhiệm (ISO 14001; 4.4.1), kế hoạch đào tạo (ISO 14001; 4.4.2), hoặc thủ tục, danh sách kiểm tra và / hoặc lịch trình bảo trì ( ISO 14001; 4.4.6). Mức độ kiểm soát phải phù hợp với bản chất và rủi ro của khía cạnh trọng yếu. Mỗi điều ở trên là một phần của thói quen làm việc hàng ngày.

EMS thường có thể phức tạp hơn mức cần thiết. Chìa khóa cho bất kỳ EMS hiệu quả nào là nhận được các khía cạnh môi trường ngay từ đầu. Việc xác định các khía cạnh môi trường đúng cách sẽ không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn giúp bạn đạt được những lợi ích to lớn với EMS khi nó được triển khai. Với sự hướng dẫn của Tư vấn Napha thì việc triển khai áp dụng ISO 14001:2015 của bạn trở nên đơn giản hơn nhiều. Hãy để chuyên gia tư vấn của chúng tôi giúp bạn.

Để tìm hiểu thêm về tư vấn ISO 14001 & các yêu cầu đối với các khía cạnh môi trường, hãy đọc thêm điều khoản của ISO 14001: 2015 tại đây

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng