TCVN ISO 9001:2015 - Các phương pháp nhận diện bối cảnh của tổ chức

Phương pháp nào là hiệu quả để nhận diện bối cảnh tổ chức trong việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thì doanh nghiệp phải nhận diện được bối cảnh của tổ chức. Vậy phương pháp nào là hiệu quả trong việc nhận diện bối cảnh tổ chức?

Dưới đây là hai phương pháp nhận diện bối cảnh tổ chức:

1/ Sử dụng công cụ PEST: Phân tích PEST giúp bạn xác định được các yếu tố bên ngoài mà có khả năng là cơ hội hoặc thách thức đối với doanh nghiệp của bạn:

P (Politics) - Các yếu tố chính trị và luật pháp có thể tác động tới ngành kinh doanh của bạn, ví dụ Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

E (Economics)- Các yếu tố kinh tế, ví dụ như thay đổi trong giá dầu, hoặc GPD tăng trưởng cao

S (Social)- Các yếu tố xã hội như thay đổi về niềm tin hoặc thái độ từ việc tăng thu nhập hoặc tiếp cận với các xu hướng quốc tế

T (Technology) - Các yếu tố về kỹ thuật như tăng việc sử dụng Internet hoặc có thêm nhiều thông tin trên mạng về lĩnh vực kinh doanh của bạn.

PEST là công cụ phân tích liên quan đến những yếu tố vĩ mô, bên ngoài môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Áp dụng PEST trong TCVN ISO 9001:2015

2/ Sử dụng mô hình phân tích 5 lực tác động của Porter (Porter’s five forces analysis model):   Đây là năm yếu tố tác động lên hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp

– Potential entrants (Những đối thủ tiềm năng): Mối đe dọa của các đối thủ tiềm năng (người mới)

– Supplier (Nhà cung cấp): Quyền thương lương của nhà cung cấp

– Substitutes (Các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế): Mối đe dọa của các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế

– Buyer (Khách hàng): Quyền thương lượng của người mua

– Competition (Sự cạnh tranh): Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại

Áp dụng 5 lực tác động của Porter trong TCVN ISO 9001:2015

Trên đây là hai phương pháp nhận diện bối cảnh của tổ chức được áp dụng cho tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng