Tư Vấn Chứng Nhận ISO: Sự Khác Nhau Giữa Chứng Nhận ISO 22000 và FSSC 22000

FSSC 22000 là một chương trình chứng nhận được thừa hưởng nhiều từ ISO 22000 và có một danh sách các tiêu chuẩn mở rộng hơn được doanh nghiệp đáp ứng.

Tiêu chuẩn FSSC 22000 được tin cậy, dựa trên các tiêu chuẩn ISO và kế hoạch kiểm định, chứng nhận quốc tế về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của  ISO 22000, ISO 22003 cũng như các thông số kỹ thuật công nghiệp “Các chương trình điều kiện sơ bộ” (PPU), được phát triển trên cơ sở tham vấn cộng đồng với nhiều tổ chức quan tâm. Các nhà sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000 có thể nhận được chứng chỉ FSSC 22000 được công nhận bởi Tổ chức Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) với điều kiện là các yêu cầu về thông số kỹ thuật công nghiệp PPU và các yêu cầu bổ sung của chương trình sẽ được đáp ứng.

       Vậy sự khác nhau giữa ISO 22000 và FSSC 22000 là gì?

FSSC 22000 là một chương trình chứng nhận được thừa hưởng nhiều từ ISO 22000 và có một danh sách các tiêu chuẩn mở rộng hơn được doanh nghiệp đáp ứng.

Tư vấn Chứng nhận ISO 22000 và FSSC 22000

Nền của ISO 22000 rộng hơn tiêu chuẩn của FSSC 22000. Điều này là do các yêu cầu của ISO 22000 ít cứng nhắc hơn cho tổ chức cấp chứng nhận và ít cứng nhắc hơn về yêu cầu đối với bản thân doanh nghiệp, cho cơ sở hạ tầng và bảo trì tài liệu.

 FSSC 22000 chứa các yêu cầu cứng nhắc hơn đối với cơ sở hạ tầng doanh nghiệp, do đặc tả kỹ thuật của các chương trình tiền công nghiệp cơ bản. Hơn nữa, việc thực hiện các yêu cầu này phải được ghi thành văn bản dưới dạng các quy định và các tài liệu khác.

Yêu cầu đối với cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện chứng nhận để tuân thủ các yêu cầu của FSSC 22000 cứng nhắc hơn: phải là một phạm vi công nhận tương ứng và các đánh giá viên phải được công nhận. Hơn nữa, có rất ít đánh giá viên và các tổ chức chứng nhận được GFSI công nhận hiện nay.

Đối với chương trình chứng nhận FSSC 22000 cần xây dựng và thực hiện các quy trình và tài liệu tương tự như đối với ISO 22000. Tuy nhiên, ngoài ra phải có quy trình truy xuất nguồn gốc và các tài liệu khác tùy thuộc vào chi tiết sản xuất (ví dụ: thủ tục tai nạn trong quá trình vận chuyển sản phẩm, v.v.)

Thủ tục chứng nhận không khác nhau. Tuy nhiên, các yêu cầu của chương trình FSSC 22000 rộng và cứng nhắc hơn, vì vậy việc chứng nhận theo chương trình này là một quá trình rất dài và tốn nhiều công sức, chi phí.

  Cần tư vấn thêm thông tin về sự khác biệt giữa chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000 và ISO 22000 bạn có thể nhận được từ các chuyên gia tư vấn của công ty chúng tôi.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng