Chứng Nhận ISO 14001:2015: ”Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường” Để Làm Gì? Làm Như Thế Nào?

Bằng cách thực hiện các bước để liên tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường của bạn, bạn sẽ đặt doanh nghiệp của bạn trên một khóa học để phát triển bền vững. ISO 14001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để hỗ trợ các hoạt động của bạn bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý đã được chứng minh.

Trong quá khứ, các nỗ lực bảo vệ môi trường sẽ tập trung chủ yếu vào việc thiết lập kiểm soát có hệ thống các chất gây ô nhiễm tại chỗ, đặc biệt là với các yêu cầu pháp lý mới. Nhưng các chuyên gia quản lý môi trường ngày nay có cái nhìn chiến lược hơn. Điều quan trọng là nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường trong nhân viên của bạn và để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Bằng cách thực hiện các bước để liên tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường của bạn, bạn sẽ đặt doanh nghiệp của bạn trên một khóa học để phát triển bền vững. ISO 14001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để hỗ trợ các hoạt động của bạn bằng cách áp dụng các hệ thống quản lý đã được chứng minh.

Chứng chỉ ISO 14001 cho thấy bạn cam kết bền vững, với khách hàng, đối tác kinh doanh và nhân viên của bạn.

Tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001: quản lý môi trường doanh nghiệp hiệu quả và kinh tế

Chứng nhận ISO 14001 cho các hệ thống quản lý môi trường được quốc tế công nhận và hợp lệ trên toàn thế giới. Cung cấp cho bạn một con đường hướng tới tương lai hướng tới trách nhiệm của công ty và quản lý công ty tốt. Đến nay, nhiều công ty đã cho phép cải tiến liên tục và tài liệu về những nỗ lực bảo vệ môi trường ngày càng tăng của họ.

ISO 14001 phát hiện những điểm yếu trong hệ thống quản lý môi trường của bạn và xây dựng nền tảng cho một quá trình cải tiến liên tục, có thể kiểm chứng được. Giảm nhẹ rủi ro môi trường, bảo tồn tài nguyên và đóng góp bền vững cho hiệu suất môi trường của bạn. Công nghệ hiện đại một mình không thể đảm bảo đầy đủ một chính sách bảo vệ môi trường tích cực và đầy đủ; nó cũng đòi hỏi một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Trong một lĩnh vực ngày càng cạnh tranh, chứng chỉ đã trở thành một đóng góp quan trọng cho sự thành công của bạn.

ISO 14001 được sửa đổi - phù hợp với tương lai của quản lý môi trường

Một phiên bản chính đã được công bố vào tháng 9 năm 2015 theo ISO 14001: 2015. Tiêu chuẩn mới bao gồm một số cải tiến trong lĩnh vực quản lý môi trường. So với các tiêu chuẩn trước, tiêu chuẩn ISO 14001 mới áp dụng một cấu trúc nhất quán hơn, đơn giản hóa việc triển khai và loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ nào.

Cách hoạt động chứng nhận ISO 14001 được thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong sáu bước. Chúng tôi luôn sẵn sang tư vấn, hỗ trợ chứng nhận ISO 14001 cho bạn ở mọi bước đường.

  1. Phân tích trước đánh giá (tùy chọn): Đánh giá viên tiến hành đánh giá sơ bộ và phân tích thời gian cho các công ty được chứng nhận theo các tiêu chuẩn trước đó
  2. Xem xét tài liệu
  3. Kiểm tra chứng nhận: Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường của bạn
  4. Cấp chứng chỉ, cùng với mục nhập trong cơ sở dữ liệu
  5. Đánh giá giám sát hàng năm
  6. Tái chứng nhận sau ba năm và đổi mới các quy trình cải tiến liên tục

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng