Tư vấn ISO - Sự không phù hợp và hành động khắc phục

Một điểm cần lưu ý trong quá trình Tư vấn ISO - Một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu của ISO thì sẽ được coi là không phù hợp.

Một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu thì sẽ được coi là không phù hợp. Các yêu cầu này được đặt ra bởi tổ chức của bạn, bởi các khách hàng, hoặc các cơ quan pháp định và luật pháp.

Ví dụ về sự không phù hợp bao gồm các nội dung như sau: một quy trình không được tuân thủ (yêu cầu của tổ chức bạn), sự vận chuyển nhầm sản phẩm tới khách hàng (yêu cầu của khách hàng), công ty của bạn được quản lý bởi OHSAS nhưng lại không có chương trình an toàn (yêu cầu về quy định), v.v..

Khi xảy ra sự không phù hợp, bạn cần phải ứng phó kịp thời bằng cách kiểm soát, hiệu chỉnh và xử lý bất kỳ hậu quả nào của nó. Sau đó bạn cần phải xác định lý do tại sao lại có sự không phù hợp xảy ra (bằng cách xác định nguyên nhân gốc rễ). Điều này không phải lúc nào cũng rõ ràng như chúng ta nghĩ. Sử dụng phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định nguyên nhân chính thực sự, nếu không thì điểm không phù hợp của bạn có thể tiếp tục tái diễn.
Khi đã tìm ra được nguyên nhân gốc rễ, sau đó bạn có thể xác định xem bạn có cần thực hiện thêm hành động để loại trừ nguyên nhân của sự không phù hợp này hay không. Nếu bạn quyết định thực hiện hành động khắc phục để ứng phó với các nguyên nhân đó, hãy đảm bảo chắc chắn việc xem xét về hiệu quả của các hành động khắc phục của bạn. Nếu nó không hiệu quả, nguyên nhân gốc rễ được xác định ban đầu có thể không chính xác.

Tất cả các sự không phù hợp và hành động khắc phục cần phải được ghi chép lại. Chúng tôi cung cấp mẫu bản báo cáo hành động khắc phục và mẫu báo cáo không phù hợp như một phần của Gói Biểu mẫu tư vấn ISO của chúng tôi.  Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp quy trình Không phù hợp và Hành động khắc phục cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn ISO của Napha, để bạn có thể tùy chỉnh cho tổ chức của mình.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng