FSSC 22000 là gì? Yêu cầu tiên quyết của FSSC 22000

Vậy FSSC 22000 là gì? Nếu tổ chức của bạn sắp được chứng nhận vào FSSC 22000, bạn phải giải quyết tất cả các yêu cầu của ISO / TS 22002-1 (trước đây là PAS 220).

FSSC 22000 là gì

Chương trình tiên quyết (PRP)

Các chương trình tiên quyết là các chương trình và thực tiễn được đưa ra để giải quyết vai trò của môi trường sản xuất trong việc sản xuất các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Yêu cầu tiên quyết - ISO 22000

ISO 22000 yêu cầu tổ chức thiết lập các chương trình PRP để kiểm soát khả năng gây ô nhiễm thông qua môi trường làm việc.

ISO 22000 xác định các khu vực và chương trình phải được xem xét trong quá trình phát triển PRP. Ví dụ, các chương trình kiểm soát dịch hại, vệ sinh nhân sự và bố trí mặt bằng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn để lại trách nhiệm phát triển các chi tiết của chương trình cho tổ chức; nó không đưa ra các yêu cầu cụ thể cho chương trình kiểm soát dịch hại, mà yêu cầu cả Hệ thống nhằm xác định cái gì phù hợp với tổ chức của bạn.

Để cung cấp cho các công ty hướng dẫn bổ sung khi họ xây dựng các chương trình tiên quyết, ISO đã xuất bản một thông số kỹ thuật, ISO / TS 22002-1 "Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 1: sản xuất thực phẩm". Tài liệu này tương đương với PAS 220, đã bị rút và thay thế bằng Tài liệu ISO. ISO / TS 22002-1 và được dự định sẽ được sử dụng với tiêu chuẩn ISO 22000 và đưa ra các yêu cầu chi tiết hơn cho các nhà sản xuất thực phẩm phải tuân theo khi phát triển và triển khai PRP. Không giống như ISO 22000, áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, ISO 22002 chỉ áp dụng cho các Nhà sản xuất thực phẩm.

Yêu cầu tiên quyết - FSSC 22000

Vậy FSSC 22000 là gì?

Nếu tổ chức của bạn sắp được chứng nhận vào FSSC 22000, bạn phải giải quyết tất cả các yêu cầu của ISO / TS 22002-1 (trước đây là PAS 220). Triển khai FSSC 22000 theo sau:

Yêu cầu tiên quyết - SQF

Phiên bản 8 của SQF giải quyết các tiêu chuẩn GMP trong các mô-đun khác nhau của tiêu chuẩn. Các mô-đun khác nhau áp dụng cho các phân khúc khác nhau của ngành công nghiệp thực phẩm. Ví dụ, mô-đun 11 chứa các yêu cầu đối với các chương trình tiên quyết cho các nhà sản xuất hoặc nhà chế biến thực phẩm.

Yêu cầu của ISO 22002-1 và PAS 220. Các chương trình tiên quyết trong ISO 22002-1 (Trước đây là PAS 220) bao gồm các yêu cầu đối với:

• Xây dựng và bố trí nhà xưởng/nhà máy/…

• Bố trí mặt bằng và không gian làm việc

• Tiện ích - không khí, nước, năng lượng

• Xử lý chất thải

• Thiết bị phù hợp, làm sạch và bảo trì

• Quản lý vật liệu mua

• Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo

• Làm sạch và vệ sinh

• Kiểm soát sâu bệnh

• Vệ sinh nhân viên và cơ sở vật chất của nhân viên

• Rework

• Thủ tục thu hồi sản phẩm

• Nhập kho

•Thông tin sản phẩm

• Phòng thủ thực phẩm, cảnh giác sinh học và khủng bố sinh học

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng