Tư vấn ISO 9001:2015 - Cải tiến liên tục

Áp lực cạnh tranh đòi hỏi nhiều dự án cải tiến. Tổ chức phải nhân rộng kết quả của dự án cải tiến đã thực hiện, công bố các dự án cải tiến mới và thực hiện các hoạt động cải tiến khác để tư vấn ISO 9001:2015 được hiệu quả.

Áp lực cạnh tranh đòi hỏi nhiều dự án cải tiến. Tổ chức phải nhân rộng kết quả của dự án cải tiến đã thực hiện, công bố các dự án cải tiến mới và thực hiện các hoạt động cải tiến khác.

Nhân rộng kết quả của dự án cải tiến đã thực hiện là áp dụng các giải pháp đã chứng tỏ hiệu quả để giải quyết những vấn đề tương tự trong tổ chức. Khi kết thúc dự án, phải tư liệu hóa mọi bước từ chẩn đoán nguyên nhân đến thực hiện giải pháp. Một cơ sở dữ liệu về các dự án cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 phải được thiết lập và phổ biến.

Một cơ sở hạ tầng cho cải tiến cần được thiết lập bao gồm thể chế hóa các quá trình công bố và chọn lựa dự án, thiết lập ban quản lý dự án, đào tạo và hỗ trợ ban quản lý dự án. Một số hoạt động thực hiện để duy trì cải tiến liên tục bao gồm:

 • Sử dụng thông tin từ các nghiên cứu đánh giá để xác định các cơ hội cải tiến
 • Định hướng cải tiến quá trình theo hiệu quả, hiệu suất, thời gian
 • Theo đuổi các mẫu cải tiến quá trình
 • Ứng dụng các công cụ cải tiến
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu cải tiến

 

Chu trình Deming - Tư vấn ISO 9001:2015

Để tư vấn ISO 9001:2015 được chính xác, cải tiến liên tục gồm các hoạt động nâng cao các tiêu chuẩn hiện hành thực hiện bởi chu trình PDCA hay còn gọi là chu trình Deming, bao gồm các bước:

 1. Hoạch định (P)
 2. Thực hiện (D)
 3. Kiểm tra (C)  
 4. Hiệu chỉnh (A)

Bước hoạch định (P) đề ra mục tiêu cải tiến và lên kế hoạch hành động để có thể đạt được mục tiêu. Bước này gồm các bước nhỏ:

 1. Chọn lực và mô tả dự án
 2. Mô tả hiện trạng
 3. Xác định nguyên nhân
 4. Xây dựng giải pháp

Bước thực hiện triển khai kế hoạch đã xây dựng. Bước kiểm tra (C) kiểm tra xem có thực hiện đúng như kế hoạch hay không, có đạt được mục tiêu hay không. Khi không đúng kế hoạch, không đạt được mục tiêu thì bước hiệu chỉnh (A) sẽ thực hiện các hoạt động hiệu chỉnh để có thể đạt được mục tiêu như đã hoạch định.

Quá trình cải tiến để tư vấn ISO 9001 được thực hiện khi xoay vòng chu trình Deming với mục tiêu ngày càng nâng cao.

 

Cải tiến liên tục bằng chu trình Deming - Tư vấn ISO 9001

 

Vậy các bước cải tiến của chu trình Deming cho tư vấn ISO 9001 bao gồm:

 1. Chọn lựa và xác định dự án
 2. Phân tích hiện trạng
 3. Xác định nguyên nhân
 4. Xây dựng giải pháp
 5. Thực hiện giải pháp
 6. Đánh giá kết quả
 7. Hiệu chỉnh

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng