HACCP CODEX 2022 (CXC 1-1969, REV. 2022) CÓ NHỮNG ĐIỂM MỚI NÀO SO VỚI HACCP CODEX 2020?

Tại buổi họp thứ 45 của FAO-WHO trong Ủy ban Codex Alimentarius vào ngày 21.11.2022, đã thông qua việc cập nhật Các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm HACCP (CXC 1-1969). Vậy, phiên bản sửa đổi này mang những điểm mới nào so với phiên bản sửa đổi năm 2020?

HACCP CODEX 2022 (CXC 1-1969, Rev. 2022) mang đến những điểm mới nào?

Về mặt nội dung, phiên bản HACCP Codex 2022 (CXC 1-1969, Rev. 2022) không có bất kỳ sự thay đổi nào đáng kể so với phiên bản 2020. Thay đổi duy nhất là phiên bản này bổ sung thêm một Phụ lục IV mới, Hình 1 và Bảng 1, nhằm giới thiệu các công cụ mới để xác định các điểm kiểm soát tới hạn trong hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Phụ lục IV – Công cụ xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Một sự bổ sung đáng chú ý là việc thêm vào Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm của Codex (CXC 1-1969) một cây quyết định, như một công cụ hỗ trợ cho các bên liên quan trong chuỗi sản xuất thực phẩm để xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) trong việc áp dụng Hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Cây quyết định này bao gồm một loạt bốn câu hỏi sẽ được áp dụng trong từng bước của quy trình khi một mối nguy đáng kể đã được xác định. Công cụ này được thiết kế để có thể sử dụng trong nhiều môi trường sản xuất thực phẩm, bao gồm cả sản xuất, giết mổ, chế biến, bảo quản, phân phối và các quy trình khác.

Hình 1: Ví dụ về cây quyết định cho CCP – áp dụng cho từng bước khi xác định một mối nguy đáng chú ý cụ thể

Dưới đây là các ví dụ về cây quyết định và công cụ bảng tính CCP, mà có thể được sử dụng để xác định các CCP. Lưu ý rằng các ví dụ này không độc nhất, và có thể có các công cụ khác mà vẫn tuân thủ các yêu cầu chung như đã được xác định trong CXC 1-1969 (nghĩa là Bước 7 – Nguyên tắc 2 – Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)).

Hình 1: Ví dụ về cây quyết định cho CCP – áp dụng cho từng bước khi xác định một mối nguy đáng chú ý cụ thể

Chú thích Hình 1:
* Xem xét tầm quan trọng của mối nguy (nghĩa là khả năng xảy ra khi không có sự kiểm soát và mức độ nghiêm trọng của tác động của mối nguy) và liệu nó có thể được kiểm soát đầy đủ bằng các chương trình tiên quyết như GHP hay không. GHP có thể là GHP thông thường hoặc GHP cần chú ý nhiều hơn để kiểm soát mối nguy (ví dụ: theo dõi và ghi lại).
** Nếu không xác định được CCP ở câu hỏi 2–4, quy trình hoặc sản phẩm nên được điều chỉnh để thực hiện biện pháp kiểm soát và nên tiến hành phân tích mối nguy mới.

*** Xem xét liệu biện pháp kiểm soát ở công đoạn này có kết hợp với biện pháp kiểm soát ở công đoạn khác để kiểm soát cùng một mối nguy hay không, trong trường hợp đó, cả hai bước nên được coi là CCP.
**** Quay lại phần đầu của cây quyết định sau khi phân tích mối nguy mới.

Bảng 1: Ví dụ về bảng tính xác định CCP (áp dụng cho từng bước khi xác định được mối nguy đáng kể cụ thể)

 

Chú thích Bảng 1

a Xem xét tầm quan trọng của mối nguy (tức là khả năng xảy ra khi không có sự kiểm soát và mức độ nghiêm trọng của tác động của mối nguy) và liệu nó có thể được kiểm soát đầy đủ bằng các chương trình tiên quyết như GHP hay không. GHP có thể là GHP thông thường hoặc GHP cần chú ý nhiều hơn để kiểm soát mối nguy (ví dụ: theo dõi và ghi lại).

b Nếu không xác định được CCP ở câu hỏi 2–4, quy trình hoặc sản phẩm nên được điều chỉnh để thực hiện biện pháp kiểm soát và nên tiến hành phân tích mối nguy mới.

c Xem xét liệu biện pháp kiểm soát ở công đoạn này có kết hợp với biện pháp kiểm soát ở công đoạn khác để kiểm soát cùng một mối nguy hay không, trong trường hợp đó, cả hai bước nên được coi là CCP.

d Quay lại phần đầu của cây quyết định sau khi phân tích mối nguy mới.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng