Lựa Chọn Một Chuyên Gia Tư Vấn ISO về An Toàn Thực Phẩm. Điều Gì Nên Và Không Nên?

Thành công có thể đạt được khi một chuyên gia tư vấn có uy tín làm việc với đội nhóm nhà máy được cam kết, nhưng đòi hỏi sự thích hợp và siêng năng. Có nhiều lý do mà một công ty có thể thuê một chuyên gia tư vấn để hỗ trợ về an toàn thực phẩm. Công ty có thể đang tìm kiếm một người có kiến thức kỹ thuật mà nhân viên hiện tại không có, chẳng hạn như thuê một chuyên giá tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Lựa Chọn Một Chuyên Gia Tư Vấn ISO về An Toàn Thực Phẩm. Điều Gì Nên Và Không Nên?

Những tính năng

Thành công có thể đạt được khi một chuyên gia tư vấn có uy tín làm việc với một nhóm nhà máy tận tâm, nhưng đòi hỏi sự thích hợp và siêng năng.

Có nhiều lý do mà một công ty có thể thuê một chuyên gia tư vấn để hỗ trợ về an toàn thực phẩm. Công ty có thể đang tìm kiếm một người có kiến ​​thức kỹ thuật mà nhân viên hiện tại không có, chẳng hạn như thuê một chuyên giá tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Họ có thể đang tìm kiếm một người có kiến ​​thức cụ thể về kế hoạch đánh giá mới, chẳng hạn như ISO 22000:2018, HACCP, FSSCC 22000, BRC, hoặc SQF.

Tuy nhiên, có một số cạm bẫy đáng kể có thể xảy ra khi sử dụng một chuyên gia tư vấn. Điều đó gồm tin vào chuyên gia tư vấn để thiết lập các chương trình hoặc chọn một chuyên gia tư vấn không có kiến ​​thức phù hợp.

Một chuyên gia tư vấn có uy tín sẽ đóng vai trò là người hỗ trợ cho việc phát triển chương trình. Chuyên gia tư vấn có thể là một chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng anh ta hoặc cô ta không phải là một chuyên gia trong những vấn đề quan trọng nhất của công ty bạn.

Tư vấn an toàn thực phẩm

Trong quá trình lựa chọn, hãy đặt những câu hỏi cho các chuyên gia tư vấn tiềm năng:

Bạn sẽ viết chương trình cho chúng tôi?

Chuyên gia tư vấn ISO không nên viết chương trình. Các chương trình được viết bởi chuyên gia tư vấn không có khả năng phản ánh chính xác quá trình hoạt động. Thay vào đó, chuyên gia tư vấn nên hoạt động như một người hỗ trợ. Anh ta nên giúp nhà máy xác định loại thông tin cần được giải quyết và nhà máy cần nêu rõ thông tin của mình trong các thủ tục và chính sách.

Bạn sẽ đảm bảo đánh giá được thông qua?

Chuyên gia tư vấn không nên cam đoan đánh giá được thông qua. Việc đánh giá phụ thuộc vào việc triển khai và thực hiện các chương trình, phần lớn nằm ngoài sự kiểm soát của chuyên gia tư vấn.

Bạn sẽ tham gia vào việc đánh giá để giúp chúng tôi trả lời câu hỏi chứ?

Không có gì trong các chương trình mà nhân viên nhà máy không thể trả lời. Các chương trình nên trình bày thực tế so với chương trình nhà máy; do đó, do nhân viên nhà máy trả lời, không phải nhà tư vấn hay là các chuyên gia.

Những bằng cấp gì mà bạn có?

Chuyên gia tư vấn nên đưa ra bằng chứng rằng họ là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

Như thế nào là tư vấn về an toàn thực phẩm thành công?

Khi một chuyên gia tư vấn có uy tín làm việc trong quan hệ đối tác với một nhóm nhà máy cam kết, thành công là có thể đạt được. Nhà tư vấn sẽ làm việc với một nhóm đa ngành, không chỉ là một điểm liên lạc duy nhất. Người đó sẽ hướng dẫn cho nhân viên nhà máy khi họ thiết lập các chính sách và thủ tục.

Chuyên gia tư vấn có thể đào tạo cho tất cả các nhân viên thiết lập các chính sách và thủ tục. Tối thiểu, chuyên gia tư vấn nên huấn luyện đội an toàn thực phẩm trong việc duy trì liên tục các chương trình an toàn thực phẩm, bao gồm:

• Phải làm gì nếu có lỗi chương trình (ví dụ: phá hoại, khiếu nại).

• Phải làm gì nếu có thay đổi chương trình (ví dụ: thành phần mới, thiết bị mới).

• Cách đánh giá các chương trình để đảm bảo chúng được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Nhà máy cần phân bổ các nguồn lực bổ sung, chẳng hạn như nhân sự và thiết bị. Nhà tư vấn và nhóm nên thiết lập các mốc thời gian phù hợp, lưu ý rằng để việc thay đổi có hiệu quả thì không xảy ra trong ngày một ngày hai được.

Những suy nghĩ khác

Mặc dù đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chủ yếu dựa trên tài liệu, việc thuê một chuyên gia viết chương trình cho bạn sẽ không thành công vì nó sẽ không giống với tài liệu trong các thỏa thuận về kiến thức và kinh nghiệm của đội an toàn thực phẩm.

Một trong những phép đo chuẩn của đánh giá GFSI là liệu các chương trình được đánh giá có được coi là bền vững hay không. Nếu các chương trình dựa trên chuyên môn của một người (tư vấn hoặc nhân viên), thì chúng không thể được coi là bền vững.

NÊN

• Sử dụng các nguồn lực bên ngoài để cải thiện nền tảng kiến ​​thức của nhóm nhân viên của bạn.

• Phỏng vấn chuyên gia tư vấn ISO trước khi thuê họ.

• Yêu cầu bằng cấp từ các chuyên gia tư vấn ISO.

• Cung cấp một nhóm để làm việc với chuyên gia tư vấn ISO.

• Sắp xếp để chuyên gia tư vấn ISO thực hiện đào tạo.

KHÔNG NÊN

•  Thuê tư vấn chỉ dựa trên giá cả. Với các chuyên gia tư vấn ISO, bạn có thể sẽ nhận được những gì bạn phải trả.

• Thuê một chuyên gia tư vấn ISO hứa hẹn kết quả không thực tế.

• Tin tưởng vào vào chuyên gia tư vấn ISO để viết chương trình cho bạn.

• Tin tường vào chuyên gia tư vấn ISO để đại diện cho bạn trong quá trình đánh giá.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng