Sự Khác Nhau Giữa Chứng Nhận HACCP và ISO 22000

Do phần lớn HACCP được bao gồm trong ISO 22000, điều quan trọng là phải hiểu về HACCP là gì. HACCP có thể được định nghĩa là hệ thống được sử dụng để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy có ý nghĩa đối với an toàn thực phẩm.

 Các hoạt động của HACCP yêu cầu 12 bước rất hợp lý và đơn giản:

1. Lập nhóm HACCP để đảm bảo rằng kế hoạch HACCP được hoàn thành và thực hiện đúng cách.

2. Mô tả sản phẩm được liên kết với kế hoạch HACCP cụ thể; các tổ chức sản xuất nhiều sản phẩm có thể có một số kế hoạch HACCP.

3. Xác định mục đích sử dụng của sản phẩm.

4. Thiết lập sơ đồ quy trình sản xuất

5. Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất bằng cách điều tra trực tiếp hoặc quan sát, liệt kê tất cả các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến quy trình và tiến hành phân tích nguy cơ để xác định các mối nguy cần được kiểm soát.

6. Xác định và xem xét các biện pháp kiểm soát có thể được thực hiện để ngăn chặn mối nguy.

7. Xác định các điểm kiểm soát quan trọng nơi các biện pháp kiểm soát sẽ được đưa ra để đảm bảo an toàn thực phẩm.

8. Thiết lập các giới hạn tới hạn đối với mỗi điểm kiểm soát tới hạn, nơi các mức được chấp nhận được xác định rõ ràng.

9. Thiết lập hệ thống giám sát cho từng điểm kiểm soát quan trọng.

10. Thiết lập các biện pháp khắc phục cần thực hiện khi vượt quá giới hạn tới hạn.

11. Thiết lập quy trình xác minh để theo dõi kết quả.

12. Thiết lập tài liệu và lưu giữ hồ sơ để cung cấp bằng chứng kiểm soát.

Tư vấn chứng nhận HACCP và ISO 22000

Sự khác biệt

Một trong những khác biệt giữa chứng nhận HACCP và ISO 22000 là sự nhấn mạnh của tiêu chuẩn ISO về việc sử dụng các chương trình tiên quyết (PRPs). PRP là các biện pháp kiểm soát chung được sử dụng bởi bất kỳ hoạt động kinh doanh thực phẩm nào để duy trì các điều kiện vệ sinh trong môi trường chế biến. PRPs quy định các điều kiện tiên quyết cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn. Tùy thuộc vào loại hoạt động liên quan, các yêu cầu được xác định sau đây cần được xem xét:

• Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

• Thực hành vệ sinh tốt (GHP)

• Thực hành sản xuất tốt (GPP)

• Thực hành phân phối tốt (GDP)

-             Các thành phần bổ sung của các chương trình tiền đề bao gồm, ví dụ như làm sạch và vệ sinh; kiểm soát sâu bệnh; vệ sinh nhân sự; xây dựng và bố trí các tòa nhà và các tiện ích liên quan; nguồn cung cấp không khí, nước, năng lượng và các tiện ích khác; các dịch vụ hỗ trợ như xử lý chất thải và nước thải; kiểm soát nhà cung cấp; huấn luyện nhân viên; và hơn thế nữa.

-             ISO 22000 được tư vấn là vượt xa các yêu cầu quy định. ISO 22000 bao gồm - nhưng vượt xa - các chương trình HACCP hiện có. Các chương trình HACCP là tuyệt vời và hoạt động rất tốt để ngăn chặn các vấn đề an toàn thực phẩm, nhưng chúng không được hỗ trợ bởi một cách tiếp cận hệ thống bao quát bao gồm nhiều thành phần được trích xuất từ ​​ISO 9001.

ISO 22000 trùng lặp và hoạt động tốt cùng với các sáng kiến ​​HACCP và ISO 9001 hiện có. Mong đợi các bản sửa đổi trong tương lai để tăng liên kết giữa các tài liệu này cũng như các sửa đổi trong tương lai của các tiêu chuẩn khác: quản lý môi trường, quản lý rủi ro, quản lý bảo mật và các tiêu chuẩn khác.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng