Tư vấn các tài liệu không bắt buộc nhưng có thể là cần thiết có trong ISO 9001: 2015

Tư vấn ISO 9001:2015 -Bạn đã nắm được 22 tài liệu không bắt buộc nhưng cần thiết có & nên có khi áp dụng ISO 9001:2015 chưa?

Tư vấn ISO 9001:2015 cần biết 22 tài liệu không bắt buộc nhưng cần thiết có dưới đây:

 • 1_ Sổ tay chất lượng
 • 2_ Quá trình nhận diện và kiểm soát các vấn đề phát sinh 4.1
 • 3_ Quá trình kiểm soát yêu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (4.2)
 • 4_ Bảng mô tả công việc cho từng chức danh (5.3)
 • 5_ Quá trình nhận diện, đánh giá rủi ro và cơ hội (6.1)
 • 6_ Quá trình bảo trì cơ sở hạ tầng (7.1.3)
 • 7_ Quá trình kiểm soát môi trường làm việc (7.1.4)
 • 8_ Nội quy lao động, chính sách lao động (7.1.4)
 • 9_ Quá trình kiểm soát thiết bị đo lường (7.1.5)
 • 10_ Tiêu chuẩn năng lực các chức danh (7.2)
 • 11_ Quá trình đào tạo (7.3)
 • 12_ Quy định trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài (7.4)
 • 13_ Kiểm soát thông tin văn bản (Tài liệu và hồ sơ (7.5)
 • 14_ Control plan/ quy trình sản xuất và cung cấp dịch vụ (8.1, 8.5)
 • 15_ Quá trình giải quyết khiếu nại của khách hàng (8.2.1)
 • 16_ Quá trình kiểm soát nhà cung cấp (8.4)
 • 17_ Quá trình kiểm soát nhà gia công (8.4)
 • 18_ Quá trình mua hàng (8.4)
 • 19_ Quy định nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm(8.5.2)
 • 20_ Quá trình bảo toàn sản phẩm/ quản lý kho (8.5.4)
 • 21_ Quá trình cung cấp dịch vụ hậu mãi (Bảo hành, bảo trì, chăm sóc) (8.5.5)
 • 22_ Quá trình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (9.1.2)

  Đến đây Bạn đã nắm được 22 tài liệu không bắt buộc nhưng cần thiết có & nên có khi áp dụng ISO 9001:2015 chưa?

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng