Tư Vấn Chứng Nhận Chuyển Đổi ISO: Sự Khác Nhau Giữa ISO 22000:2005 Với ISO 22000:2018

Để dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ...) đang áp dụng rộng rãi, ngày 19/6/ 2018, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được ban hành và tuân thủ theo cấu trúc mức cao (HLS). ISO 22000:2018 được xây dựng trên nền tảng cơ bản của ISO 22000:2005 nên việc triển khai, áp dụng, nâng cấp đối với các tổ chức đã áp dụng phiên bản ISO 22000:2005 là rất thuận lợi.

Những điểm thay đổi lớn đối với phiên bản mới bao gồm các sửa đổi đối với cấu trúc của ISO 22000 cũng như làm rõ các khái niệm chính như:

ISO 22000:2018

ISO 22000:2005

 Giới thiệu

 Giới thiệu

 0.1 Tổng quát

 Tổng quát

 0.2 Nguyên tắc của Hệ thống quản lý (HTQL) An toàn thực phẩm (ATTP)

 New

 0.3 Tiếp cận theo quá trình

 New

 0.4 Mối liên hệ với các tiêu chuẩn HTQL khác

 New

 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm –

 Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm –

 Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

 1 Phạm vi áp dụng

 1 Phạm vi áp dụng

 2 Tài liệu viện dẫn

 2 Tài liệu viện dẫn

 3 Thuật ngữ và định nghĩa

 3 Thuật ngữ và định nghĩa

 4 Bối cảnh của tổ chức ((New Title)

 New Heading

 4.1 Hiểu rõ tổ chức và bối cảnh của tổ chức

 New

 4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

 New

 4.3 Xác định phạm vi của HTQL ATTP

 4.1 + New

 4.4 HTQL ATTP

 4.1

 5. Vai trò của lãnh đạo (New Title)

 New Heading

 5.1 Vai trò và cam kết của lãnh đạo

 5.1, 7.4.3 + new

 5.2 Chính sách

 5.2 + new

 5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn

 5.4, 5.5, 7.3.2 + new

 6 Hoạch định (New Title)

 New Heading

 6.1 Giải quyết các nguy cơ và các cơ hội

 new

 6.2 Mục tiêu của HTQL ATTP và hoạch định để đạt được mục tiêu

 5.3 + new

 6.3 Hoạch định các thay đổi

 5.3 + new

 7 Công tác hỗ trợ (New Title)

 New Heading

 7.1 Các nguồn lực

 1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 + new

 7.2 Năng lực

 6.2, 7.3.2 + new

 7.3 Nhận thức

 6.2.2.

 7.4  Truyền thông

 5.6, 6.2.2

 7.5 Thông tin được lập thành văn bản

 4.2, 5.6.1

 8 Vận hành (New Title)

 New Heading

 8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

 New

 8.2 Chương trình tiên quyết (PRP) 

 7.2 + new

 8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc

 7.9 + new

 8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó các tình huống khẩn cấp

 5.7 + new

 8.5 Kiểm soát mối nguy

 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 and new

 8.6 Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

 7.7

 8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường

 8.3

 8.8 Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy

 7.8, 8.4.2

 8.9 Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình

 7.10

 9. Đánh giá hiệu suất (new title)

 New Heading

 9.1 Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá

 8.4.2, 8.4.3 + new

 9.2 Đánh giá nội bộ

 8.4.1

 9.3 Xem xét của lãnh đạo

 5.8, 5.2 + new

 10. Cải tiến

 New Heading

 10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

 New

 10.2 Cải tiến liên tục

 8.1, 8.5.1

 10.3 Cập nhật HTQL ATTP

 8.5.2


Hãy liên hệ với Tư vấn ISO Napha để được đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiêp giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp muốn chứng nhận hoặc chuyển đổi nâng cấp từ phiên bản ISO22000:2005 sang ISO22000:2018 hoặc thiết lập xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 ngay từ đầu.

 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng