5 công cụ sử dụng đánh giá rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015 là gì?

Tùy theo bối cảnh của tổ chức mà khi áp dụng xây dựng ISO 9001:2015 bạn có thể chọn lựa công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội cho phù hợp
Bạn có thể sử dụng 5 công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015 dưới đây:
 
  1. FMEA (Potential Failure Mode Effects and Analysis/

Phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng )

  1. SWOT (Strengths – Weakness – Opportunities – Threats/

Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Đe dọa )

  1. JSA (Job Safety Analysis/ Phân tích an toàn công việc)
     
  2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point/

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)

  1. Quy trình đánh giá rủi ro và cơ hội

 

Đánh giá rủi ro và cơ hội trong ISO 9001:2015

Tùy theo bối cảnh của tổ chức mà  khi áp dụng xây dựng ISO 9001:2015 bạn có thể chọn lựa công cụ đánh giá rủi ro và cơ hội cho phù hợp

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng