Các tài liệu cần có của hệ thống An Toàn Thực Phẩm ISO 22000 & HACCP là gì?

Tư vấn tài liệu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 & HACCP

Các tài liệu cần có của hệ thống An Toàn Thực Phẩm ISO 22000 & HACCP là:

– Sổ tay hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

– Chính sách An toàn thực phẩm

– Mục tiêu An toàn thực phẩm

– Quy trình kiểm soát tài liệu

– Quy trình kiểm soát hồ sơ

– Quy trình đánh giá nội bộ

– Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

– Quy trình hành động khắc phục – Phòng ngừa

– Thủ tục bảo trì máy móc, thiết bị

– SSOPs

– Quy trình thu hồi sản phẩm không phù hợp

– Quy trình nhận biết và xác định nguồn gốc

sản phẩm

– Quy trình hoạch định ứng phó khẩn cấp

– Tiêu chuẩn nguyên liệu, bao bì, thành phẩm

– Quy trình thẩm định và thẩm tra

 

Tài liệu cần có của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO22000/HACCP là gì?

 

– Sơ đồ, quy trình sản xuất

– Bảng mô tả sản phẩm

– Bảng phân tích mối nguy

– Bảng xác định các điểm CCP & OPRPs

– Kế hoạch HACCP và chương trình OPRPs

– Quyết định thành lập nhóm HACCP

– Trách nhiệm và quyền hạn/ Mô tả công việc

– Quy trình trao đổi thông tin

– Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

– Quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách

hàng

– Quy trình xem xét hệ thống quản lý an toàn

thực phẩm

– Quy trình tuyển dụng

– Quy trình đào tạo

– Quy định tiêu chuẩn chức danh.

Trên đây là các tài liệu cần có của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO22000/HACCP mà các danh nghiệp thực phẩm cần phải biết khi áp dụng ISO 22000/HACCP

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 8, Cao Thắng Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng